પત્ની બહારગામ ગઇ અને પતિએ ગળે ફાંસો ખાઇ જીવન ટૂંકાવ્યુ

પત્ની બહારગામ ગઇ અને પતિએ ગળે ફાંસો ખાઇ જીવન ટૂંકાવ્યુ

Spread the love

ડોદ્રાપત્ની પ્યુરીયા સાથે બહાર રહેવાની એકલા રહેવાની વર્ષ૨ વર્ષિય યુવાનેતા ગળાફાંસો ખાઇને સંલગ્ન સ્થિતી રહી છે.

મૂળ અંકલેશ્વના અને હાલ વદ્રાણા મંગલપાંડે રોડ પર પી.એમ.વાસ પ્લાન મકાનમાં રહે૨ વર્ષોની રાહુલ સુખી રહી છે, મલકદરા જી.કે.ડી.સી.ની ખાનગી સરકારી નોકરીમાં કામ કરી રહી છે; .એમ.આવાસ યોજનાના મકાનોમાં જથ્થોદાદિવસો પૂર્વી રાહુની પત્ની અને અન્ય સસરીપક્ષણા સગા વહાલકા સંબંધો છે.દરમિયાનો સમયગાળો રહ્યો છે તે પંજા પર ઓશની વડે ગળાફાસો ખાઇને સંભળાવ્યો છે, જેનો સમાવેશ થાય છે. રાહુલે પંખા પર લટકાઓ પોલીસને ખબર પડી ગઈ હતી, એક પછી એક પોલીસ ઘટના બની ગઈ હતી.અને રાહુલના જવાનો નીચે ઉતારીને પી.એમ.મેટ્ટનો ઉલ્લેખ થયો હતો.પોલીસને કોઈ અંતિમચિઠ્ઠી મળી ન હતી. .પોલીસ રાહુલના આઘાતનુ ચતુર્થી પ્રસંગો હાથ ધર્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *