દિગ્દર્શક અનુરાગ કશ્યપની એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાઈ

દિગ્દર્શક અનુરાગ કશ્યપની એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાઈ

Spread the love


– છાત્રોમાં દુષ્કર્મની તંગીની તપાસ હર નોંધાયેલા બ્લકેકજના જનાનો સમાવેશ થાય છે

મુંબઇ: દિગ્દર્શક અનુરાગ કશ્યનિકિની છાતીમાં હળવો દુાવોખ પ્રોડિઓ. તે પછી મુંબઇમાં એંજિયોપ્લાસ્ટી કરાવી છે. હવે તેમની સંમિશ્રિત સુધારાઓનો સમય છે.

૪૮ વર્ષીય અનુરાગ કલ્પનાની દિગ્દર્શકિ એંજિયોપ્લાસ્ટિના સમાચાર બતાવો. તેણીએ કહ્યું, અનુરાગને છાપું દુ: ખ થાય છે તેણીનું ચેકઅપ કરાવ્યું હતું. ધ્યાનમાં આવે છે, તેના હાર્ડે બ્લોક છે. ડોકટરોએ એંજિઓપ્લાસ્ટી કરાણી સૂચન કર્યું. આ પછી તે મુંબઇની એક આજુબાજુની હોસ્પિટલમાં સર્વિસ કરાવી રહી છે.

આશ્ચર્યજનક વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ડકકટ્રોએ એક અઠવાડિયામાં આરામ કર્યા છે. આ પછી તેઓ ફરી કામચલાઉ થયા.

અનુગામી ફિલ્મોની વાતો તે એકતા કપૂર અને અનુગામી ડબારા ફિલ્મ માટે ફરીથી કામચલાઉ થાય છે. આ ફિલ્ટર ટેરેસી પન્નુ મુખ્ય રોલ છે. આ એક નવી યુગની થ્રીલર ફિલ્મ બનાવાશે. ફિલ્મના માર્ચ મહિનામાં એક અગ્નિ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને હવે પોસ્ટ પ્રોડક્શનનું કામચલાઉ અવરોધ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *