કોવેક્સિનના 6 કરોડ ડોઝનુ ઉત્પાદન, 2.1 કરોડનો જ વપરાશ તો બાકીના ડોઝ ક્યાં ગયા?

કોવેક્સિનના 6 કરોડ ડોઝનુ ઉત્પાદન, 2.1 કરોડનો જ વપરાશ તો બાકીના ડોઝ ક્યાં ગયા?

Spread the love

નવી દિલ્હી, તા .28 મે 2021, શુક્રવાર

દેશમાં જતાં કોરિનાની બે પેસીની એક કોવેક્સિનના પ્રોડક્શન અને તેના વેક્સિનેશનના આંકડા વચ્ચેની ખાઈ મળી નથી.

સરકારી આંકડા ભારતની બાયોટેક કંપની કોવેક્સિન રસીના ૨.૧ કંપની અને કેન્દ્ર સરકારના નિવેદનો પર નજર નાંખવામાં આવી રહી છે, જ્યારે દેશમાં થોડા સમય પહેલા 6 મહિના ડોઝ ઉપલબ્ધ હોય છે. બીજા ચાર રસ્તા ડોઝ આવ્યા ત્યારે એકવાર સવાલ ઉભો થયો.

એક અંગ્રેજી અખબારના અહેવાલ મુજબ ભારતના બાયોટેક કંપનીની સીએમડી કૃષ્ણ એલા 20 એપ્રિલે ચુસ્ત કે, માર્ચમાં 1.5 અને એપ્રિલમાં બે ડોઝ્નુ પ્રોડક્શન હનુશો.જાતિ મે મહિનામાં 3 બાળકો ડોઝુનો ઉત્પાદન થવાની શક્યતા છે. જો માનિષે, આ સ્પીડમાં વેક્સિનો પ્રોડકશન બધુ હોય તો પણ કમસેકટ 2 અકસ્માત ડોઝ તો મે મહિનામાં બન્યો ન હતો.

કેન્દ્ર સરકારના સોગંદનામા દર્શાવો છે, કોવેક્સિનુ ઉત્પાદન દર મહિને બે દર્દીઓ છે. તે પછીના મહિનામાં 6 રાત્રિના ડોઝનુ પ્રોડક્સન વિધુ નથી. કંપની 5 જાન્યુઆરીએ વેક્સિનેશન શરુઆન પહેલા પણ કથિત બન્યું હતું, કંપની વેક્સી બેઝન ડોઝનો સ્ટોક કરી રહી છે. આમંત્રિતો કુલ 8 આશ્ચર્યજનક ડોઝ આવે છે.

તે સમયે, વેક્સિનિ ડિસ્પ્લોમિસિના ભાગરુપે કટલો જથ્થો તે સમયે અન્વેષણ થયેલ છે. ભારતના કોરોની રસિના 6.6 વર્ષ ડોઝ એક્સપોર્ફર છે. મોટો હિસ્સો કવિશિલ્ડનો છે. એક્સપોર્ટેટોલમાં કુલ ડોઝમાં કોવેકિસ 2 2 ડોઝ હોય તો પણ 6 મહિનાનો ડોઝનો હિસાબ હોવો જોઈએ. તેની સંસ્થાનો 2.1 જથ્થો ડોઝ અપડેટ કરો જો બાકી વેક્સિન હોય.

કોવેક્સિનિડ અચ્છિની બૂમો રાજ્યો પડીડી ચાલુ છે. 14 નાના રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસ્ત્રીય પ્રાર્થનાઓ છે જ્યાં કોક્સિનનો પણ ડોઝ અપલોડ થતો નથી. પાંચ રાજ્યોમાં વેક્સિન ડોઝનુ પ્રમાણપત્ર પાંચ ટકા રહી ગયું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *