કોરોનાનો કહેર: અમદાવાદ સિવિલમાં 78 બાળકોની સારવાર થઈ, ઓક્સિજન સપોર્ટ અને વેન્ટિલેટર પર ચાર બાળ દર્દીઓની સારવાર ચાલુ

કોરોનાનો કહેર: અમદાવાદ સિવિલમાં 78 બાળકોની સારવાર થઈ, ઓક્સિજન સપોર્ટ અને વેન્ટિલેટર પર ચાર બાળ દર્દીઓની સારવાર ચાલુ

Spread the love

ફાઈલ ફોટો

  • 150 શંકાસ્પદ દર્દીઓ પાંખી 78 નો કોવિડ રિપોર્ટ રિઝિટિવ ક આવ્યોઝિટિવ છે જે 90 ટકા બાળકોના સજાગત ઘટનાઓ છે.
  • ત્રીજા ચાર ટકા બાળકો આઈ.સી.યુ. માં દાખલ થયા હતા.

કોરોનાની ત્રિજી બાળકોમાં સૌથી વધુ સંક્રમિત બન્યા હતા, પરંતુ મોટા બાળકો પણ સંક્રમિત થયા હતા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થનારી ઘટના દર્શાવે છે. બીજી લિવરમાં સિવિલ હોસ્પીટલમાં 150 શ્સ્પિડ બાલ્ડર્સ્ટના દર્દીઓ હતા અને 78 નો કોવિડ રિપોર્ટ રિઝિટિવ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવી હતી. નવનિર્માણ હેઠળ નવ બાળકોની સારવાર હેઠળની સુવિધા. જે બાળકોના બાળકોના ઓક્સિજન સપોર્ટ પર અને બે વેન્ટિલેટર પર છે.

90 ટકા બાળકો સાસાু છ
બીજા લહીરમાં પ્રવેશોત્સવની સંખ્યા વધભી થઈ છે અહીં કોવિડ વોર્ડ ઉભો થયા છે. દાખલ થયેલ કુલ 150 શંકાસ્પદ દર્દીઓ કી 78 નો કોવિડ રિપોર્ટ રિઝિટિવ કોઝિટિવ મુલાકાત અહીં તેમની સારવાર કરવામાં આવી છે. જેમાથી 90 ટકા બાળકોને આશ્વાસન આપ્યું હતું, જ્યારે અન્ય બાળકોની સારવાર માટે આશ્વાસન બાળકોની જરુર પરિસ્થિતિ આવી હતી. આ પગલું ચારેક ટકા બાળકો આઇ.સી.યુ. માં દાખલ થાય છે. ફક્ત બાળકોના બાળકો સાથેના એકમાત્ર વર્ડર્ડ્સ, અહીં વ્યવસ્થા કરી શકાય છે.

પહેલા બાળકો માટે બેડની વ્યવસ્થા કરો (ફાઇલ ફોટો)

પહેલા બાળકો માટે બેડની વ્યવસ્થા કરો (ફાઇલ ફોટો)

બાળકોની સુશોભન શરુ કરો
કોરોણાની ત્રીજી લહેરાની પાર્શ્વભૂમિ રાજ્યની સરકારી મેડિકલ કોલેજના બાળકો માટે બેડની સંખ્યા વધારીને 2250 બેડ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે. “જ આઈ.સી.યુ. માં બેડની સંખ્યા બમણી થયેલ છે. રાજ્યની સરકારી મેડિકલ કોલેજોમાં બાળકો અને નવજાત શિશુ જીવન આઇસીયુમાં બેડની સંખ્યા ગણાય છે. હોસ્પિટલોમાં બાળકોની બેડની સંખ્યા પણ છે. ત્રિજી લહેર માટે તકરારયુક્ત રૂપે મેડિકલ શિક્ષણ વિભાગોની સુપરફ .રી શરૂ થાય છે.

2250 બેડ બાળકો માટે ઉપલબ્ધ કરાશે
સરકારી મેડિકલ કોલેજોમાં આઈસીયુમાં બેડની સંખ્યા બમણી થઈ. 40 સરકારી કોલેજોમાં 40 બેડની અને નાની કોલેજોમાં 20 બેડનો આઈસીયુ શરૂ થયો. નવજાત શિષ્યો આઈસીયુ માં આતુલ બેડની સંખ્યા 10 છે જે બમણી થઈ છે. આ કોલેજોમાં જનરલ બેડની સંખ્યા પણ 20 અને 40 છે. એગ્રોસિટમાં નાના કજોલેજોમાં 50 અને વિદ્યાર્થી ક 100લેજોમાં 100 બેડ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. આખા 2250 બેડ બાળકો માટે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.

અમદાવાદ સિવીલમાં 90 ટકા બાળકોના કોરોના હરાવ્યો (ફાઇલ ફોટો)

અમદાવાદ સિવીલમાં 90 ટકા બાળકોના કોરોના હરાવ્યો (ફાઇલ ફોટો)

સિવિલ 70 ટકા બેડ ખાલી
કોરોણા કેસીઓમાં ઘરના ઘટાડામાં આવતા સિવીલમાં 70 ટકા ઉપરાંત વધુ બેડ ખાલી છે. હાલની આવનારી હેલ્થ કમિશનર જયપ્રકાશ શિવહ્રે સિવિલના તબીબો વચ્ચે સમીક્ષાની સમીક્ષા થઈ છે. અતિ સિદ્ધ્ય બેડ, ડી અને સાધનોની સમીક્ષાની સમીક્ષા કરવામાં આવી અને આગામી આયોજનો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *