અર્જુન કપૂર 20 કરોડનો વિલા ખરીદી મલાઈકાનો પડોશી બન્યો

અર્જુન કપૂર 20 કરોડનો વિલા ખરીદી મલાઈકાનો પડોશી બન્યો

Spread the love

– કપૂર હવે મુંબઇના બાંદરાના પરન્સમાં 81 મિનિટની સ્કાય વિલામાં ૨૫ મા મા બાપ રહે છે

મુંબઇ: અર્જુન કપૂરે બોલીવૂડ ફિલ્મ ઇશ્કઝાદેથી ડેબ્યુ દ્વારા. તે રિયલ લાઇફમાં પણ ઇશ્કઝાદેથીનાં ઊ પાત્રો નથી. કાગળ બોલીવૂડમાં થોડી વારની ઓળખ હોય છે. તે ખૂબ ભાગે ચર્ચા મલયકા અરોરા સાથેના સંબંધો છે. આ પ્રેમી યુગલ ડેટ પર વેકેશનમાં સાથે જોવાનું સ્થાન પણ છે. હવે આ સંબંધોમાં નવો વાડંક આવે છે, અર્જુન પ્રેમિકા મલયકાના પડોશી જાય છે.

અર્જુન કપૂરે મુંબઇના બાંદ્રા પશ્ચિમમાં એક ઇલીશાન સ્કાય વિલા ખરીદી છે. અર્જુન નવો આંદોલન હવે તેની પ્રેમિકા મલયકાના ઘરની છે. ૫ ૫ ૫ ૫ ૫ ફ્લે લીધો લીધો લીધો લીધો લીધો જેમાં ૮૧ સ્કાય વિલા છે. જ્યાં ઘર ખરીદ્યું છે, તે ૮૧ રિરિએટ નામ બિલ્ડિંગના પ્રોજેક્ટનો હિસ્સો છે. અહીં મુંબઇની સુંદરતા જોવાનું સ્થળ છે. એસ.ટી. ગોલ્ફ એરિયા પણ છે. એસેન્ટેનાના ઘરની કિંમતની આશરે સાઉથના 20 જેટલા સમયનો સમયગાળો આવે છે.

અર્જુને એકેન્ટરવ્યુના સમયગાળા અનુસાર, તે સંબંધો અને માનસિક સૈતન્ય આપવાનું સ્થાન માને છે. તે આંગળી જીવન વિશે પસંદ કરો નહીં. તેની સમાન દરેકની આંગળી લાઇફ છે. દરેકને એક ભૂતકાળ છે.

અર્જુન કપૂરે ફિલ્મોમાં તે સફળ થઈ નથી. સલમાન ખાનની એક સમયની ભાવના સાથેના અંગોના સંબંધોને બોલીવૂડનામાં ઘણી વાર દુશ્મની વહરી પ્રખ્યાત કરવામાં આવે છે. તે સલમાનની નજીકના લોકોમાં કામચલાઉ રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *