અમેરિકા: ગર્લફ્રેન્ડને ઈમ્પ્રેસ કરવા માટે યુવકે મહિલા વેઈટરને ₹7200ની ટિપ આપી, યુવકે ટિપ પરત લઈ લીધી તો વેઈટરે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સામે જ ભાંડો ફોડ્યો

અમેરિકા: ગર્લફ્રેન્ડને ઈમ્પ્રેસ કરવા માટે યુવકે મહિલા વેઈટરને ₹7200ની ટિપ આપી, યુવકે ટિપ પરત લઈ લીધી તો વેઈટરે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સામે જ ભાંડો ફોડ્યો

Spread the love

પ્રાર્થનાત્મક ફોટો

  • યુવકે ગર્લફ્રેન્ડને ઇમ્પ્રેસ કરો 20,900 સાઉદીની બિલ પ્રવાસ પર 7200 સાઉદીની ટીપ મોકલો
  • ત્યારબાદ વેટરને 1400 સાઉદી ફોટો બાકીની પ્રખ્યાત પ્રખ્યાત
  • વેઇટરે યુવકની ગર્લફ્રેન્ડની પાસે ભાંડિયાની પોડિયા તે શરતી પાણી પાણી આવી

મોંઘા રેસ્ટોરાંમાં પ્રીમિયમ વાઈન સાથે ડેટ બંગલાનીની ડ્રીમ ડેટ છે. અમુક અંશે અમેરિકન યુવતીની ગર્લફ્રેન્ડની સાથે. તે ઇમ્પ્રેસના ચક્રમાં દિનના $ 289 (આશરે 20,900 સાઉદી) બિલ સવારી ઉપર યુવકે વેડરે વેટરન $ 100 (આશરે 7200 સાઉદી) ની ટિપ મોકલો. યુવકે ગર્લફ્રેન્ડને ઇમ્પ્રેસ કરી ચક્રમાં કામ કરી દીધી પરંતુ પાછળ વેઇટર નંબર $ 20 (અદારે 1400 સાઉદી) ની ટિપ સ્ક્રીન ઉપર મારો. આ વાર્તા યુવકની ગર્લફ્રેન્ડનો મલુમ પ્રક્રિયા જાવા યુવાકને ટાટા બાય બાઇક વાત.

આ કાલ્પનિક ઘટના અમેરિકાના એક ફેમસ રેસ્ટોરેન્ટમાં થઈ રહી છે. વોટર વેઈટર સાથેની આ દુર્ઘટના વિષયક યુવકનો ભાંડું ફોડ બદલવાનું કહેવામાં આવે છે. સ્થાનિક મીડિયા સાથે ઇન્ટરનેટ પરની વેટ્રેરે જણાવ્યું હતું કે યુવક એક શાંત અને સરળ આત્મવિલોપન પ્રવૃત્તિઓ છે. તે ઘણી વખત તેના રેસ્ટોરાંમાં આવે છે. ઘણા વખત તે કહે છે અને તેના કામચલાઉ લખાણ છે.

ઉ ઉતા .તા.. તા… જણા જણા યુ યુ યુવાકે મસમોટી ટીપ આપો

યુવકે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ડેટ પર પ્રીમિયમ ક્વોલિટીની વાઈન ઓર્ડર

યુવકે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ડેટ પર પ્રીમિયમ ક્વોલિટીની વાઈન ઓર્ડર

વેટ વેટરે તે સુજેને વર્ણવે છે, આ યુવક ગર્લફ્રેન્ડ સાથે અને છેલ્લા હાઈસ્ટ ક્વોલિટીની વાઈન ઓર્ડર. વેઇટરે બે પૂછપરછ કરી હતી અને અલગ ઓર્ડર રાખવાનું પસંદ કરો. ગર્લફ્રેન્ડે તો ભાગ ઓર્ડરને જવાબ આપો પણ યુવક તેના ગર્લફ્રેન્ડને એપ્રેપ્રેસ હોવો જોઇએ તેવો જ એક ઓર્ડર વાઈન મંગવી. તેના બિલ કોરન $ 289 વાગ્યે. બિલ કુરાન સાથે યુવકે વેસ્ટર વેટરન ની 100 ની ટિપ ડિલી. આમ કરવા માટેનું કારણ એ છે કે તે એક ગર્લફ્રેન્ડને ઇમ્પ્રેસ કરી શકે છે.

મસમોટી ટીપ આપો તે પણ માગી
વોટર વેટરનો દરવાજો ગયો જ્યારે યુવકે મસમોટી ટિપ માંગ્યા પછી તેને પસાર થવા દીધી. યુવકે $ 90 ડોલર યુવકની હરકટ નિરીક્ષણ વેટરે તેની ગર્લફ્રેન્ડની શોધ શરૂ કરી. વેટર યુવકનો અસલ શેઠરોની નિવેદનો તે ભાડેથી બચાવવા માટેનો સમય હતો.

વેઇટર વે આ રીતે બદલો સમય
એક દિવસ ફરી યુવકનો ગર્લફ્રેન્ડ આ જ રેસ્ટોરાંમાં આવે છે. તેણેર્ડર પણ જ્યારે વેઇટરેટ ગર્લફ્રેન્ડનો જથ્થો હતો, જ્યારે સ્વચાલિત ચોપડે દીવાલ થઈ ગઈ હતી, જે છેલ્લા ટાઈમ અરજી થઈ હતી, જ્યારે તે ટિપ પ્રવાસ $ 20 જણની માન્યતા છે. ટ 100 ટિપમાંથી આજે તે ડિસ્કાનેશન. ફક્ત $ 20 ની ટિપ આવકાર્ય મહિલા. વોટર વેટરની વાર્તા યુવકની ગર્લફ્રેન્ડનેનો સંપૂર્ણ સામનો સમજાઈ ગયો અને ત્યાંથી ચાલતી ચોરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *