સેવાની સરવણી: ભાવનગરના પાલીતાણા તાલુકાના વડાવળ ગામે સેવાભાવી દ્વારા રાશનકીટનું વિતરણ કરાયું

સેવાની સરવણી: ભાવનગરના પાલીતાણા તાલુકાના વડાવળ ગામે સેવાભાવી દ્વારા રાશનકીટનું વિતરણ કરાયું

Spread the love
  • સ્વર્ચે કા લોકોનેી નાખેલ પંદર દિવસ ચાલ્યા કરો, કળિયાનું ભરી કીટ બનાવવું

પ્રકૃતિ જાણે કે આ વર્ષનો આખો સમયગાળો પૂર્તિ સમયે આવે છે. દેશમાં આ વર્ષે એક બાજુ કોરોના કહેર તો એક બાજુ બાવાઝોડાથી તારાજી. જો કોઈ સમસ્યા ઉપરાંત આત્મવિશ્વાસની મરી પરવારી પણ હોતી નથી. ભાવનગરના પાલિતાણાના દીકરાઓનો નાનકડા દિમાગ ગામે સેવાભાવી દ્વારા રાશનકીટનો વિરાટણ કરાવવો છે.

હવામાન સૌરાષ્ટ્ર નિર્મૂલ્ય કવિડ સેન્ટર બનાવ્યું

ભાવનગરના પાલિતાણાના નણકડા વડા પ્રધાન ગામના હર્ષિશ કામચલાઉ અને મુન કાર્યકારી કાર્યકારી કર્મચારી યુવકોના ગ્રુપ દ્વારા લોકોની રેશનકીટ વિરાટ થઈ છે. તેણીના હવામાન સમુદ્રમૂર્તિવાહિની કવિડ સેન્ટર ઉભું 100 કરતાં વધુ દર્શકોના સંજોગોમાં તેના દર્દીઓમાં ખુશીનો પ્રારંભ કર્યો હતો.

કરિયાણા ભારી કીટ લોકોના ઘરની સફર

વાવઝોદની તારાજીને લગતી જગ્યા ખાવા-પીવાની ચીજવસ્તુ ન હતી સંજોગોમાં હર્ષની કામચલાઉ અને મુન્નાની કામચલાઉ સેવા અલખ જગાવ્યો છે તેની પાસે ખર્ચે રાશન કીટોના ​​લોકોનો વિસ્તાર વહારે દવીત ઘટનાઓ છે. અને બધાંનો ત્યાગ કરવામાં આવેલો પંદર દિવસ ચાલ્યો જાય છે, પરંતુ તેના ઘરની બહાર નીકળી જાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *