વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલઃ રિઝર્વ ડે અંગે વિચારણા કરી રહેલી આઇસીસી

વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલઃ રિઝર્વ ડે અંગે વિચારણા કરી રહેલી આઇસીસી

Spread the love

નવી દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (આઈસીસી) ૧૮ જુનથી સાઉધમ્પ્ટન ભારત અને ન્યુઝિલેન્ડ વચ્ચે શરુ થતાં વર્લ્ડ કેસ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇલિનીની, પ્લેનીંગ કમિશનિશન સમીક્ષા કરી રહી છે. આ સપ્તાહની અંદર પ્લેઇંગ કમિશનશન અંતિમ સ્વરુપ યોજના બની શકે છે. આશ્ચર્યજનક દ્રષ્ટિકોણથી આશ્ચર્ય થાય છે.

ડબ્લ્યુટીસિની જ્યારે સંપાદન કર્યું ત્યારે આઈસીસીનાના રિઝવર ડેથને વાત કરી. મનોરંજક વાતો એ ક્લોઝેન આઈસીસીની વેબસાઇટની હટલમાં આવી છે. તે પ્રકાશિત થઈ ગયો હતો, જ્યારે તે દિવસે એક ટીમનો વિજય થયો હતો. પ્રારંભિક દેખાવોના સંદર્ભમાં, જ્યારે આજના દિવસના કેટલાક કલાકો લોસ આવ્યા ત્યારે રિઝવરની સમયે છઠ્ઠીના સમયગાળાની સમીક્ષા કરવામાં આવી. જ્યારે રિઝવર ડેના ફોટાઓ પણ જોવા મળ્યા ત્યારે પાંચ૦ કલાકનો સમયગાળો નહીં. અર્થ એ છે કે જ્યારે હવામાન પર અસર થાય છે ત્યારે સંભાવના નથી.

ડબ્લ્યુટીસી પહેલી વાર બને છે સંયુક્ત વિજેતાઓ બહુ ઓછી ફીટ બેસે છે. તેથી કોઈ એકના નામનો મહત્તમ વિકલ્પ નથી. આઇસીસીની સમિતિ તેના કામચલાઉ કાર્યરત છે, એમ સૂત્રોએ ઉમેર્યું. આ ઉપરાંત ડબલ્યુટીસીના ભાવિ સંગ્રહ પણ છે. આઇસીસીની પહેલી જુદી જુદી સમસ્યાઓની ચર્ચા તેના ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે. ડબ્લ્યુટીસીના તમામ સમસ્યાઓ આવી રહી છે, તેના ફોર્મેટ પરની સંભાવના છે. પણ રોગચાળો થાય છે ચેમ્પિયનશિપ પ્રકાશિત સ્થિતિ વધુ વિપરીત બન્યો છે. ડબલ્યુટીસિની ૨૦૨૧-૨૩ પહેલી સિરીઝ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *