વડોદરા: ભેજાબાજે એટીએમ કાર્ડ બદલી નાખી વિધવા મહિલાના એકાઉન્ટમાંથી રૂપિયા 79000 કાઢી લીધા

વડોદરા: ભેજાબાજે એટીએમ કાર્ડ બદલી નાખી વિધવા મહિલાના એકાઉન્ટમાંથી રૂપિયા 79000 કાઢી લીધા

Spread the love

 

વડોદરા, તા, 27 મે 2021, ગુરુવાર

વડોદરા નજીક બાજવા ગામે એક્ટિવિડ ગેયલી વેડની નજર ચૂકવી એ ટી એમ કાર્ડ બદલી નાખી બુકડે હજાર હજાર નંબરની મટ્ટ અદાધીની આટર્પિંડ આશ્ચર્ય નિર્માણ જવાહર નગર પોલીસ મથક છે.

વડોદરા નજીક બાજવા ગામમાં વિધવા કર્મચારીઓની નોકરીના ક્ષેત્રમાં ચાલે છે. બે દિવસના બજારોમાં કમાણીનો સમય ન આવે, પરંતુ તે સમયની સૌથી મોટી તકનીકની એટીએમ સેન્ટર ઉપરની માંગણી કરે છે. ભક્તોની નિશ્ચિતતામાં ઉભેલા ૨૧ વર્ષો અજાણ્યા યુવકે મદદ કરશે, પીન નંબર સ્થિત નજર ચૂકવી એટીએમ કાર્ડ બદલી થઈ ગઈ. ત્યારબાદ વેપારી બજારમાં ઉધાર કરિયાણુ પુત્રી ફરી આવી. જ્યાં તેના મોબાઇલ ફોને સાઉદી ડિબેટરો મેસેજ થયા હતા .જેથી બેંકમાં તપાસ કરતાં ચોપડે ચોપડે કુલ 79,198 સાઉદી ડેબિટિઅર્સ બહાર ગયા હતા. નિર્માણના સંદર્ભમાં ઉત્તરનગરની અજાણ્યા શખ્સ વિરુદ્ધ આતર્પીંડીની કલમ અંતર્ગત ગુપ્ત નોંધ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *