બ્લેક ફંગસના જોખમ વચ્ચે રાહતના સમાચાર, 10 લાખ Amphotericin ઈન્જેક્શન આપશે આ અમેરિકી કંપની

બ્લેક ફંગસના જોખમ વચ્ચે રાહતના સમાચાર, 10 લાખ Amphotericin ઈન્જેક્શન આપશે આ અમેરિકી કંપની

Spread the love


– દેશમાં અત્યાર સુધીના બ્લેક ફંગ્સનામાં 11,000 કરતા પણ ઓછા કેસ નોંધાયા છે

નવી દિલ્હી, તા. 27 મે, 2021, ગુરુવાર

કોરોનીની બીજી લહેર વચ્ચેની બ્લ બ્લેક ફંગંગ્સનાની મુશ્કેલીની પ્રક્રિયા છે. દેશમાં અત્યાર સુધીના બ્લેક ફંગ્સના 11,000 કરતા પણ વધારે કેસ નોંધનીય ચોક્યા છે. બ્લેક ફંગ્સની સૌથી વધુ અસરકારક રીતની નોંધ છે જ્યાં તેનું 2,800 કેસ કેસ છે જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં કેસની સંખ્યા 2,700 છે. આંધ્ર પ્રદેશમાં 700 દર્દીઓ બ્લ બ્લેક ફંગંગ્સનો સમાધાન થઈ રહ્યું છે જ્યારે દેશના રાજધાની દિલ્હીમાં પણ બ્લેક ફ ફંગ્સના 620 દર્દીઓ છે.

બ્લેક ફંગ્સાના કેસની સારવારની સારવાર માટેના ઇંજેક્શનની પણ ટૂંકી નોંધ છે. વડા પ્રધાન બ્લ મોદીક ફંગંગ્સની સારવારની એમ્ફોટોરિસિન ઇંજેક્શન કોઈ પણ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. આ સ્વાસ્થ્ય વિભાગોના ઘણાં લોકોનો સંપર્ક સાધન છે અને તે સમયે અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય ગિલિયડ સાયન્સીઝ બોર્ડ ભારતનાં વેક્સિન સપ્ટેમ્બર પૂર્વોની કાર્યવાહી આગળ આવે છે.

અત્યાર સુધી એમ્મ્ફોટેરિસિન એંજેક્શનની 1,21,000 પણ વધુ શીશીઓ ભારતની ચુકિ છે. જ્યારે અન્ય 85,000 શીશિઓમાં છે. અમેરિકન કંપની પ્રેસિડેન્ટ 1 મિલિયન ડોઝ પૂર્તિશેઠ. આ રીતે દેશના સંપર્ક કરો સરકારી બ્લકક ફંગ્સની લંબાઈમાં ડન્ક્ટરની ઇંજેક્શનની કલ્પના છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *