બ્રિટન: મહિલાએ 6 કિલોના બાળકને જન્મ આપ્યો, જેની હાઈટ પણ 2 ફૂટ છે, નવજાતને જોઈને હૉસ્પિટલ સ્ટાફ પણ આશ્ચર્યમાં

બ્રિટન: મહિલાએ 6 કિલોના બાળકને જન્મ આપ્યો, જેની હાઈટ પણ 2 ફૂટ છે, નવજાતને જોઈને હૉસ્પિટલ સ્ટાફ પણ આશ્ચર્યમાં

Spread the love
  • વુમને 6 કિલોના બાળકને જન્મ આપ્યો, જેની ightંચાઈ 2 ફીટ પણ છે, હોસ્પિટલ સ્ટાફ પણ નવજાતને જોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો

દીકરા ઝીકોનો જન્મ થયો જ્યારે વજન 6 કિલો જેટલું હતું. અત્યારે જ નથી, તેની લંબાઈ લગભગ 2 ફૂટ છે.

  • 27 વૃદ્ધાવસ્થામાં અમી સ્મિડે સિઝેરિયન દ્વારા 6 કિલોના બાળકના જન્મનો સમય

બ્રિટનમાં એક બાળકના જન્મદિવસની ઉજવણી તે ખુદ આશ્ચર્યજનક કાલે હતી. હકીકત એ છે કે આખરે આખું મોટું અને વજનવાળુ નવજાતનું વજન પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે, પણ તેનું નામ પૂર્ણ થાય છે. એટલું નહીં આ બાળકના ગર્ભથી કાઢવા માટે ડૉક્ટરો પણ વધારે હતા નહીં.

રાષ્ટ્રપિતાના જન્મદિવસ, જ્યારે તે પ્રેસનેન્ટ હતા તે ભૂખ પણ ઓછા થયા, પરંતુ 27 વર્ષની ઉંમરે એમી સ્મિથે સિઝેરિયન દ્વારા 6 કિલોના બાળકના જન્મ સમયે. બાળકના વજન અને હાઈટનું નિરીક્ષણ હૉસ્પિટલ સ્ટાફ પણ આશ્ચર્યમાં મૂકાઈ ગયા.

બાળકનું વજન 6 કિલો છે
બાળકનો જન્મ 25 માર્ચે બક્સના ચેડિંગ્ટન મોડ ઘરની નજીકની હ હોસ્પસ્પિટલમાં આવ્યો હતો. જ્યારે દીકરા ઝીકોનો જન્મ થયો જ્યારે વજન 12.9 એલબીએસ જેટલું 6 કિલો જેટલું હતું. અત્યારે જ નથી, તેની લંબાઈ લગભગ 2 ફૂટ છે. અમી અને છાત્રો ઝેક બાળકના નિરીક્ષણ આશ્ચર્યચક્ર થયા. તે ઉપરાંત જ્યારે ત્રાજવા પર જવાનું હોય તો તે સમાપ્ત થતું નથી.

બાળકોને ઉચ્કવા માટે બે લોકોની જરૂરિયાત છે
અમીના વિદ્યાના ભાગ, બાળકના વજનની સંપૂર્ણ બાબતો તે ઉચ્છવા માટે છે. ડિલીવરીના સમયે મારી આસપાસના કેટલાક લોકો જોવા મળ્યા, અને તે મને કોઈની કોઈ કલ્પના નથી, મને કોઈ મદદ કરતું નથી, કેમ કે તે ખૂબ આગળ છે. જ્યારે તેમને ને બાળક………. Hell અમીએ આગળ કહ્યું, અમે ગયા મહિનાની બાળકની સાઇઝના અડધા લીડા હાટ પર આવી ગયાં, પણ તે કપડાં પહેરીને સાઈઝના કપડા પડ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *