પિતાના અસ્થિ વિસર્જનમાંથી ઓક્સિજનનું સર્જન: રાજકોટમાં ઓક્સિજનના અભાવે પિતાનું મૃત્યુ, બે દીકરીએ જમીનમાં અસ્થિ દાટી તેના પર સૌથી વધુ ઓક્સિજન આપતા 5 વૃક્ષો વાવ્યા

પિતાના અસ્થિ વિસર્જનમાંથી ઓક્સિજનનું સર્જન: રાજકોટમાં ઓક્સિજનના અભાવે પિતાનું મૃત્યુ, બે દીકરીએ જમીનમાં અસ્થિ દાટી તેના પર સૌથી વધુ ઓક્સિજન આપતા 5 વૃક્ષો વાવ્યા

Spread the love
  • માતા અને બે પુત્ર અસ્થિની નદીમાં વિર્જન કરી પ્રદૂષણ કરી

કોરોણા મહાચેના વાયરામાં હજારો જીવનદિપ અકાદ ઓલવાઈ ગયા છે. આમ તો મૃત્યુ એ જીવનનો અંતિમ સત્ય છે. જેનો જન્મ તે એક દિવસ મરણે શરણ થાય છે તે સ્થાન છે. પરંતુ અચાનક જ સ્વજન સમાવિષ્ટ કરવું પડ્યું હતું જેના પર શારીરિક અને માનસિક અસર થઈ છે, તે તેના સ્વજન જાગૃત છે. ગર્ભના સહાયક પુત્ર પિતાની અચાનક વિદ્યાથી પૂતળા આવી ગયા. દીકરીના પિતા અસ્થિને જમિની દાતી તેના ઉપરના સૌથી વધુ ક્સક્સિજન પુર્તિનો પાંચ માળા છે અને તેના માવજત પણ છે. એક દીકરીએ આંસુના ઓક્સિજનના પિતૃઓનો અર્થ થાય છે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી.

મૂળ ઇશ્વરીયા અને રાજકોટ રાઇ જોબવર્ક સિવાય ભીમજી માતાના કોરોના મૃત્યુ
મૂળ ઇશ્વરીયા ગામડાની વટની અને છેલ્લા ઘણાં સમયથી ધ્યાનમાં લેવામાં આવી રહી છે કે જોબવર્ક કરી શકાય તેવું છે કે જેની સાથે શરીર સંબંધી મહિલાઓ ચલાવવામાં આવી છે અને તેના શરીરમાં દિકરી અને પત્નીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પત્ની હસ્મિતાબેન બોડેલી રાજકોટની ક્રિષ્ના ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂ નજીકના ફર્કા બજાવે છે. અચાનક કોરોની આશ્ચર્યજનક સંધિ માલા વિઝન્યા ગયા અને મૃત્યુ સમર્થન સમાપ્ત ભીમજી પરિવાર બોડના કોરોનાની અન્ય ઘાતક સ્થળો.

અલગ જગ્યા જમીયે અસ્થિ ડેટી ઉપરના વૃક્ષ.

અલગ જગ્યા જમીયે અસ્થિ ડેટી ઉપરના વૃક્ષ.

પીપળો, વડ, પીપળ, ઉમરો અને પારસીપીપો વાળા
ભીમજી ભાઈના અવસાન પછીના પતિની પત્ની હસ્મિતાબેન અને પુત્રી આરઝૂ હિન્દુ ધર્મની માતાપિતા પાર્થિવ દેહના અંતિમસંસ્કાર દ્વારા. તેમના આમાના મોક્ષાર્થે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ શાંતિ યજ્ઞ પણ. પરંતુ અસ્થિ વિસર્જન માટે માતાપિતાના સંકલ્પના સૂચવે તે નદીના કુંડના જાલમાં અસ્થિ વિસર્જન તે જલને દર્શિત નથી. પરંતુ તેને બદલે એસ્ટિફૂલના પાંચ ભાગ અલગ ખાડો જમીને પાદરાવી ઉપર પીપળો, વ વડ, પીપળ, ઉમરો અને પારસીપીપો જેવા પાંચેક વાગ્યે. વનસ્પતિ રૂપરેખામાં મીની સ્મૃતિ કાયમી ધોરણે જળવાય છે. પક્ષીઓ મુશ્કેલીઓ અને ખોરાક પર આવે છે અને સંસ્કૃતિમાં પણ ફાયરોડ થાય છે.

ગાંધીની તસવીર

ગાંધીની તસવીર

બીજા લહેરિનમાં મનુષ્યે ઓક્સિજનની કિંમત સમાધાન
કોરોના મહાગથ્થુમાં બીજા દિલમાં મનુષ્ય જીવંત ક્સક્સિજની મૂલ્ય સમૃદ્ધિ છે. પ્રદોષિત વાર્તાલાવનો શહેર વસવાટ કરો છો લોકોના ફેફસાં, કિડની અને લીવર નબળા સંદેશાઓ છે. પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણની જગતમાં કોરનાનો મહા મહાંકર બેચોરો પછીનો એક સમય હતો, તેના બચાવ માટે તે એક અતિ શ્રેષ્ઠ અને ક્રાંતિકારીને મળતો હતો.

માતા-પુત્ર અસ્થિ નદીમાં વિસર્જન કરી પ્રદૂષણ ન ફેલ્સ્ટર નિર્ણય બેઠક.

માતા-પુત્ર અસ્થિ નદીમાં વિસર્જન કરી પ્રદૂષણ ન ફેલ્સ્ટર નિર્ણય બેઠક.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *