નિર્ણય: 900 બેડની હૉસ્પિટલમાં સ્ટાફ ભરવા કોલવડાનું કેર સેન્ટર બંધ કરી દેવાયું

નિર્ણય: 900 બેડની હૉસ્પિટલમાં સ્ટાફ ભરવા કોલવડાનું કેર સેન્ટર બંધ કરી દેવાયું

Spread the love
  • મહાત્મા મંદિર કવિડ હસ્પિલિના લોકાર્ડની તારીખ જાહેર થતી નથી
  • કેર સેન્ટરના 5 થી 3 દર્દી રાજા અપાઇ અને 2 ને ગાંધીનગર સિવિલમાં દાખલ કરો

મહાત્મા મંદિરે અહીં 900 બેડની કવિડ હૉસ્પીટલની સ્થાપના, તેની તારીખ જાહેર જનતા નહીં પરંતુ સ્ટાફની ભરતી માટે કોલવડ કોવિડ કેર સેન્ટર બંધ થઈ ગઈ છે. કોલવ સ્થિત સેન્ટરમાં ચિકિત્સા દર્દીઓ 5 દિવસથી 3 રાજાની મુલાકાત લે છે અને 2 દર્દીઓ ગાંધીનગર સિવિલ હસપિટ દાખલ થાય છે.

બીજા લ્હરનમાં હૉસ્પિટલોમાં બેડ ભરાયલા તટ ઉપરાંત િક્સિજની પણ કૃષ્ણ વર્તાઈ આવી. આઠ દિવસ 5 કિલો િક્સિજનીની જરૂરિયાત છે, કોલવડાની આયુર્વેદિક હૉસ્પીટથી 85 બેડની સ્ટોકવાળી કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ થઈ છે. અને ઑક્સિજન ઉત્તેજના આપો, મશીન પણ ફીટ કરી શકો છો. આ વિશે ગાંધીનગર સિવિલ હૉસ્પિટલના અધ્યાપક ડૉ. નિયતિબહેન લાખાણીને પૂછપરછમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે મહાત્મા મંદિર હસ્પિટલ શરૂ થયું હતું અને કોલવડના કેર સેન્ટર બંધ કરાયા છે.

5 સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ તબીબની ભરતી કરો
મહાત્મા મંદિરની કવિડ હૉસ્પિટલ માટે સ્ટાફની ભરતી કરાઈ છે. સિંક 5 સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ તબીબલા 6 માંથી 5 લેબ ટેક્નિશિયનની ભરતી કરી છે. ઉપરાંત કુલ 100 નર્સિંગ સ્ટાફની ભરતી કરવી પણ ફક્ત એક જ દેવાની છે, પરંતુ ફક્ત 1 ની જ ભરતી છે.

સિવિલમાં કોવિડના ફક્ત 174 દિવસો દાખલ કરો
ગાંધીનગર સિવિલ હૉસ્પિટ 500 બેડની કેપસિટીનો વર્તમાન હાજર ફક્ત 174 દર્શક દાખલ છે. આઠ કોલવ કોવિડના બે દર્દીઓ ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *