કોરોના રાજકોટ LIVE: રાજકોટમાં કુલ કેસની સંખ્યા 41428 પર પહોંચી, 798 દર્દી સારવાર હેઠળ

કોરોના રાજકોટ LIVE: રાજકોટમાં કુલ કેસની સંખ્યા 41428 પર પહોંચી, 798 દર્દી સારવાર હેઠળ

Spread the love

ફાઇલ તસ્વીર

  • સમયગાળો 317 ડિગ્રી કોરોનામુક્ત થવાનું ડિસચાર્જ બન્યું હતું

કોરોના કેસની સંખ્યામાં ઘટાડો જોવા મળે છે. શહેરમાં અત્યાર સુધીના કુલ કેસની સંખ્યા 41428 છે. અલગ અલગ દી દી દી દી દી સારવાર સારવાર સારવાર સારવાર સારવાર હેઠળ હેઠળ હેઠળ હેઠળ હેઠળ હેઠળ હેઠળ હેઠળ હેઠળ હેઠળ…. સમયગાળો 317 ડિગ્રી કોરોનામુક્ત થવાનું ડિસચાર્જ બન્યું હતું.

188 ના કાળી ફુગનો ચેપ પર ધ્યાન આપો 41 હજાર કોરોગ્રાસ્ટ
ટમાં80૦ દર્દીઓની સારવાર સિવીલ દોડતી હોય છે. ભાગ્યે જ અલગ થઈ રહ્યું છે. 28 મી એપ્રિલે મ્યુકર્ણાના દર્દી દાખલ થવાના પ્રારંભમાં પણ 8 મઠ ઉધ્ધલ થયા હતા અને વધુ 13 તારીખ 80 થી વધુ દર્દીઓ દાખલ થયા હતા. તે આંકડા છે અને શનિવાર 18 દિવસ દાખલ કરે છે. જ્યાં કોરોનાનો કેસ વધુ મ્યુકેનામાં પણ હોઇ શકે છે, પરંતુ શનિવાર સુધીમાં દર્દીઓના દર્દીઓમાં શહેર અને ગ્રામીણ દર્દીઓની સંખ્યા સરખી જણાય છે.

સૌથી વધુ મ્યુકેરમાઇકોસીના કેસ ગોંડની મુલાકાત લેવાય છે
શહેરમાં કોરોણાના 41 હજાર અને ગ્રામીણમાં 14 હજાર કેસ નોંધાયા છે તે પણ કાળીફગના શનિવારની સ્થિતિ 637 ડિસેમ્બરથી 188 રાજકોટ શહેર, 187 ગ્રામ્ય વિસ્તાર 262 અન્ય ઘટનાઓ જોવા મળે છે. આ પ્રમાણપત્ર 30, 29 અને 41 ટકા નીચે મુજબ છે, કારણ કે તે નીચેના ગામડાંના નાના નાના શહેરોમાં છે, મ્યુકરનું પ્રમાણપત્ર કોરોના કેસની સાપેક્ષમાં વધુ છે. સૌથી વધુ મ્યુકેરમાઇકોસિના કેસ ગોંડલ નીચે છે. જ્યારે શહેરનો વેસ્ટ ઝોનનો સૌથી વધુ કવિડ કેસ પણ મ્યુકેનાનો સૌથી વધુ 37 ટકા કેસ સેન્ટ્રલ ઝોન નીચેનો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *