કરુણતા: UPમાં એક લગ્નપ્રસંગમાં વરમાળા બાદ ફેરા ફરતા પહેલા જ હાર્ટએટેક આવતા કન્યાનું થયું મોત, સાળી સાથે વરરાજાના લગ્ન સંપન્ન કરાવવામાં આવ્યા

કરુણતા: UPમાં એક લગ્નપ્રસંગમાં વરમાળા બાદ ફેરા ફરતા પહેલા જ હાર્ટએટેક આવતા કન્યાનું થયું મોત, સાળી સાથે વરરાજાના લગ્ન સંપન્ન કરાવવામાં આવ્યા

Spread the love

સાગા-બંધનો અને પક્ષના લોકોની સંમતિ પર મૃત્યુ પામેલી કન્યાની નાની બહેન લગ્ન વરરાજા સાથે સંપર્ક કરનારી ઘટનાઓ.

  • લગ્નની સાથોસાથ અચાનક જન્યાને હાર્ટટેક પ્રસંગ મૃત્યુ

ઉત્તરપ્રદેશના એક ઘટના બની હતી જ્યાં ધામધૂમથી ચાલી રહેલ લગ્ન પ્રસંગમાં તે સમયે ગમગીની છવાઈ ગઈકાલે કણ્યનય અચાનક જામસ્થાન. લગ્ન પ્રસંગમાં લગ્ન સંપન્ન થવાના સમયે જ અચાનક સાત ફેરા ફરતા પહેલા જ કન્યાને હાર્ટટેકની નજીક પહોંચ્યા હતા.

કણિણુ મોતની સગવડ અફરા-અવધિ મચી ગઈ.

કણિણુ મોતની સગવડ અફરા-અવધિ મચી ગઈ.

ખેર ચર્ચા, આ પ્રસંગ ઇટૈના ભૌથના વિસ્તાર છે, અહીં સમસ્યાઓ એક લગ્નપ્રસંગ દરમ્યાન થાય છે. મંગળવારે 25 મેના રોજ તેમના બહેનો સુરભિના લગ્ન મંજેશ ગ્રામ નવમાં ચિત્ત્વની સાથે ધામધુમથી આગળ જતા. જાન્યુઆરીની સાથે જ કન્યા પક્ષના લોકો ધામધુમથી જાન્યુઆરીના સ્વાગત માટે ગયા, અને લગ્નની શરૂઆત થઈ.

લગ્ન પ્રસંગમાં અચાનક કનૈન્યુ મૃત્યુ મૃત્યુ અવસ્થામાં શોક છવાઈ ગઈ હતી.

લગ્ન પ્રસંગમાં અચાનક કનૈન્યુ મૃત્યુ મૃત્યુ અવસ્થામાં શોક છવાઈ ગઈ હતી.

રાત્રીના લગભગ સાડા આઠ વાગે દ્વિચાર સાથે બનેલા પુનરાવર્તિત વર્માળા, ભર્વા સહિતના અન્ય ભાગોળ પૂર્તિની ચૂકવણી. સાત ફેરા માટે ફરી-કન્યા પક્ષના પ્રાર્થનાઓ ચાલુ છે, આ દરમિયાન લગભગ ડોગ વાગે અચાનક જણ્યા બેભાન આવી છે. આમંત્રિત પ્રસંગમાં અચાનક કન્યા બેભાન સમયે આવી ગયેલી અફરા-બનેરી માચી ગઈ.

યુપીના ઇટૈના ભથ્થના એક લગ્નપ્રસંગ દરમિયાન કન્નન અચાનક મૃત્યુ નિવેદન.

યુપીના ઇટૈના ભથ્થના એક લગ્નપ્રસંગ દરમિયાન કન્નન અચાનક મૃત્યુ નિવેદન.

આશ્નક જ બેભાન થઈ ગયેલી કન્યાને માદાના સભ્યના ડોક્ટર પાસે ગયા નથી. ડકકટરે તપાસ કરતાં કન્યાને હાર્ટ એટેક મળ્યું તે મૃત્યુ પામી જાહેર થયું. ત્યારબાદ બંને શ પરિવારકીમાં શણીનીની ફિલાઈ આવતી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *