અમેરિકાના સાન જોસ ખાતે ગોળીબારની ઘટનામાં 8ના મોત, શકમંદ પણ માર્યો ગયો

અમેરિકાના સાન જોસ ખાતે ગોળીબારની ઘટનામાં 8ના મોત, શકમંદ પણ માર્યો ગયો

Spread the love


– સુષ્ટા ક્લારા કાઉન્ટીના શેરિફ સેક્શન અન્‍ય પ્રસંગે રેલ કેન્‍દ્રની મુલાકાત

નવી દિલ્હી, તા. 27 મે, 2021, ગુરુવાર

અમેરિકાના સાન જોસ અહીં આવેલા રેલ કારમાં બુધવારે શિબિરની ઘટના બની હતી 8 લોકોના મોત. સુષ્ટા ક્લારા કાઉન્ટીના શેરિફાના પ્રસ્તાવનાએ જણાવ્યું હતું કે, બુધ્ધરે વૈલી ટ્રાન્સપોર્ટેશન થોથોરિટી લાઇટ રેલેયાર્ડ નજીકના સ્થાને રહેનારા કમાન્ડની પણ કોઈ અહમ આવી ગઈ છે.

સિલીકોન વેલી અહીંના રેલેડેડિંગમાં બુધવારે શિબિર આવી હતી, જેમાં ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા અને ઘાયલત્રુઓ અવશ્ય મૃત્યુ પામ્યા હતા. સુષ્ટા ક્લારા કાઉન્ટીનાના શેરિફ વિભાગમાં એક પરિણીત રેલ કેન્દ્રની મુલાકાત લેવાયેલી ઘટના બની હતી. તે એક પરિવહન નિયંત્રણ કેન્દ્ર છે જ્યાં ટ્રેન પાર્ક થાય છે અને એક મેન્ટેનન્સ યાર્ડ પણ છે.

પીડિડેલ્સ વેલી ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓથોરિટી (વીટીએ) ના વાલીઓ પણ શામેલ છે. વીટીએ સુનિતા ક્લારા કાઉન્ટીમાં બસ, લાઇટ રેલ અને અન્ય પરિવહન સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. સાન જોસના મેરેને મળ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *