સોનુ સૂદ આંધ્રપ્રદેશના કુરનુલ અને નેલ્લોરમાં લગાડશે ઓક્સિજન પ્લાંટ

સોનુ સૂદ આંધ્રપ્રદેશના કુરનુલ અને નેલ્લોરમાં લગાડશે ઓક્સિજન પ્લાંટ

Spread the love


– ચાહકો સુદાના ફોટાનો દૂધથી એશુષક

મુંબઇ: કોરોના વાયરસની મહા ચોરીની સગવડ સોનુ સૂટ સામાન્ય લોકો માટે દેવદૂત થયા છે. પહેલાં લોકડાઉન મજૂડેરોને તેના પૂર્વોની સ્થાપનાની કામગીરી પછી ભારતના કેટલાક રાજ્યોની હિટસ્પિટલો નજીક િક્સિજન પ્લાન્ટ લગાગને શરૂ કરી છે.

સુનુ સુદેશાના ટવિટર હેન્ડલ પર આ બાબતે મને ખૂબ જ ખુશી મળી હતી જ્યારે મારા ઓક્સિજન પ્લાન્ટનો પ્રારંભિક જૂન માસનો આંધ્રપ્રદેશના કુરુણલી સરકારી હોસ્પિટલ અને હોસ્પિટલ આર્મકુટ નેલ્લોર ઇન્સ્ટોલ કરાશે. અન્ય રાજ્યોમાં પણ હવામાનનો પ્લાન્ટ લગડા. આ સમય ગ્રામીણ ભારતને સમર્થન આપનાર છે.

સુનુએ જણાવ્યું હતું કે પ્લાન્ટ લગાગનેશન પહેલાં અમે કમિશનર, ક્લેક્ટર અને અન્ય સંબંધિત સગવડતાઓની પરવાનગી મેળવી હતી.

આ ઘોષણા પછીના આંધ્રપ્રદેશના ફેની સોનુ સુદના ફોટા પર દૂધના સલાહકારો હતા, જેનો ફોટો વાયરલ છાયાઓનો જવાબ તેના જવાબમાં આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે કૃતજ્ઞાના વ્યક્તિત્વમાં ભાવવિભોર આવ્યા હતા.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *