વિરોધ: રાજકોટમાં નર્સિંગના 400 સ્ટુડન્ટે સિવિલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટને પત્ર લખ્યા, તમામે ફરજ પર હાજર નહિ રહે તેની જાણ કરી

વિરોધ: રાજકોટમાં નર્સિંગના 400 સ્ટુડન્ટે સિવિલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટને પત્ર લખ્યા, તમામે ફરજ પર હાજર નહિ રહે તેની જાણ કરી

Spread the love

નર્સિંગના વિદ્યાર્થી સિવિલ

  • વિજ્ .ાન ફરાજ માટે આદેશ સમયે પગલાંની જાહેરાત કરવામાં આવે છે તે અવલોકન નથી

રાજકોટ શહેર જુલા જુડા સરકારી કવિડ સેન્ટર પાસે ફરજ બજાવતા નર્સિંગના ફાઇનલ વર્ષો 400 જેટલા લોકોની સરકારના આદેશને આધારે પગલા લેવામાં આવ્યા ન હતા. આજે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ સિવીલ હોસ્પીટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ્ને પત્રકાર લઘુ ફારઝને મળ્યા નથી.

આદેશ પ્રમાણે પગલાની કોઈ જગ્યા પણ નથી હોતી
રાજકોટ શહેરમાં કોરોનીની બીજી ઘાતક સરકાર દ્વારા ખાનગી કોલેજની મેડિકલની કક્ષાની તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે જ્યારે યુનાના નર્સિંગના સભ્યો કોવિડ ડ્યુટીએ જાહેરાત કરી હતી. કેન્દ્રીય શહેરના બીજા વિભાગોમાં 400 વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા મળી છે. જે લોકો આજે ફરજ પર નથી આવ્યા, તે સિવિલ હોસ્પીટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટન પત્રકાર છે. આ પત્રકારના તે સંદેશાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે જ્યારે તે સમયે જ્યારે સંદેશ આવે ત્યારે તેના પગલાની જાહેરાત કરવામાં આવે છે. અમે જ્યારે ફરજ પર આવતાં હોઈએ ત્યાં સુધી કોઈ સંદેશ મુજબ કોઈ પગલું નથી પડતું.

বিশ্ববিদ্যালয় પત્રકાર.

বিশ্ববিদ্যালয় પત્રકાર.

સરકાર દ્વારા તે 22,000 સાઉદીના માસિક પગલાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે
સરકાર દ્વારા તે 22,000 સાઉદીના માસિક પગલાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેની ઉપર 12,000 અંટોના આકસ્‍ટ સાથે તમામ વિદ્યાર્થીઓની નોંધણી નોંધવામાં આવી છે. અને ફરજ મુક્ત છે. મહત્વની બાબતો એ છે કે એનએસયુઆઈ દ્વારા પણ આ સમયગાળાની ઘટનાઓ સાથે સિવિલ હોસ્પીટલ આવી હતી, વેતન પ્રદર્શન બંધ રાખ્યું હતું, નારા લટકાઓ થયા હતા અને વિરોધ રૂપે રોજગાર થઈ હતી. કોઈ પણ સોલ્યુશન નજરે પડે છે આજે પરિવારો મફત નિર્ણય નક્કી કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *