વડોદરા: મકાનમાલિકને જાણ કર્યા વિના પાડોશીઓએ જર્જરિત મકાન તોડવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેતા પોલીસ ફરિયાદ

વડોદરા: મકાનમાલિકને જાણ કર્યા વિના પાડોશીઓએ જર્જરિત મકાન તોડવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેતા પોલીસ ફરિયાદ

Spread the love

વડોદરા, તા .25 મે 2021, મંગળવાર

મકાન મલનીની જાણ બહાર જર્જરિત મકાન તોડવાનું કામસ્થળ કોન્ટ્રેક્ટર સોની મકાનમાં તોડફોડ દ્વારા પડોશીઓ દ્વારા મકાનમાલિકેને અપશષોદો બોલી લંબાણપૂર્વક ધમકીને બનાવેલ ઇનજલપુર પોલીસ મથકની ઘટનાઓ છે. વિશિષ્ટ ગુણો નોંધ કાયદેસરની હાથ ધરી છે.

વડોદરા શહેર ઇંજલપુર મુસાફરી રહેવા અમરીશ્વ પંડલ સયાજીપુરા એપીએમસી માર્કે નોંધણી નોકરીઓ છે. જૂ જૂ જૂ……………….. જે મકાનો જર્જરિત એ જ પુનર્નિર્માણ માટે પાલિકાની મહિલા નોટિસ પાઠ સંસ્થાનો રહ્યો. મક જોકે મક મક મક…. પ્રો……………………

આ સમયે અમરીષ ભવના મકાનમાં તોડફોડની કામચલાઉ ચાલતી સ્થિતિ હોય છે જ્યારે મંગળવારે પૂછપરછ કરતા તેઓએ કોન્ટ્રેક્ટર સફળ ભાઈનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. કોન્ટ્રાક્ટર ફોનથી દૂર રહે છે, રાજેશ ભાઈ પંચાલલા હર્ષ પેટેલે આ કામચલાઉ જણાવેલ. બનાવટનું પગલું અમરીશ્વદ એ કંટ્રોલ છે. દરમ્યાન રાજશ્રી હર્ષ અપશષોસો બોલી લમણા ધમકી પ્રદાન થયા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *