વડોદરા: પાદરામાં ઘરફોડના કિસ્સામાં રૂપિયા 8.19 લાખની મતાની ચોરી થઈ

વડોદરા: પાદરામાં ઘરફોડના કિસ્સામાં રૂપિયા 8.19 લાખની મતાની ચોરી થઈ

Spread the love

વડોદરા, તા .25 મે 2021, મંગળવાર

વડોદરાના પાદરા ગામે ત્રાટકેલા બંધ મકાનને નિશાન બનાવ્યા તિજોરીના છાપ ખાનાના यहूदी 169 ગ્રામ સોનાના ડગિના 120 ગ્રામ ચાંદીના દાગીના રાડા સાઉદી જોડાણ 8.19 લાખ લોકોની મટ્ટની ચોરી કરી રહ્યા હતા કારણ કે પુનરાદિના પોલીસ મથક.

વડોદરા શહેર નજીક પાદરા ગામે આવેલ રણછોડ નગર સોસાયટીમાં રહેવા હિંશુભાઈ બારીયા ખાનગી કંપનીમાં નોકરીઓ કરે છે. બે દિવસ પહેલા તેમની નોકરી પરની પત્નીઓ સાથે મકાનની છૂપી ગયેલી મારા બાળકો સાથે પિયર ગઈ હતી. જ્યાં બીજીવાર સવારના સવારના સમયગાળાની મુસાફરી થાય છે, મંદિરનો મુખ્ય દરવાજા છૂટા થતો હોય છે. અજાણ્યા તસ્કરો તિજોરીના છુપા ખાનામાં સંતાડેલા સોના-ચાંદીના દાગીનાઝાડ રાઉદા સાઉદી ચોરીના નાસી છૂટાઓ હતા. જેમાં 1.35 લાખની કિંમતનું સોનાનું મંગળસૂત્ર, 22500 ની કિંમતનું સોનાની શેર, 22500 ની તાપમાન સોનાની ટેકો, 40500 ની કિંમત સોનાની બે નંગ વિંટી, 67500 ની કિંમત સોનાની ઝુમ્મર, 27 હજારની સ્થિતિની સોની બુટ્ટી, 1,57,500 ની સ્થિતિનો સોનો, 90 હજારની કિંમતની સોનાની લકી, 67500 ની કિંમતની સોનાની 3 નંગ વંટી, 49500 ની કિંમતની સોનાની ચેન, 67500 ની કિંમત સોનાની ચેન, ચાંદીના સાઉદી 9450 ની પરિસ્થિતિમાં દાગીના રાડા જહાદ 50 પ, 8,19,950 ની મતા આવી રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *