પાણી પહેલા પાળ બાંધો: રાજકોટના બાળરોગ નિષ્ણાતે કહ્યું- USની જેમ ભારતમાં પણ 12થી 18 વર્ષના કિશોરમાં વેક્સિનેશન ઝડપથી શરૂ કરો, સરકારને મારી પ્રાર્થના છે

પાણી પહેલા પાળ બાંધો: રાજકોટના બાળરોગ નિષ્ણાતે કહ્યું- USની જેમ ભારતમાં પણ 12થી 18 વર્ષના કિશોરમાં વેક્સિનેશન ઝડપથી શરૂ કરો, સરકારને મારી પ્રાર્થના છે

Spread the love
  • આઇએમએ અને એઓપીની મુશ્કેલીઓ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે

રાજકોટનો સમાવેશ આખા સૌરાષ્ટ્ર અને પ્રથમ કોરોનાની અન્ય ઘાતક બાળકોમાં પણ સંક્રમિત બન્યા છે. બીજી બાજુ આંખની રાહ જુઓ પછી ત્રિજીવન ચિહ્નિત થઈ શકશે, તે અસરકારક રીતે જણાવી શકશે નહીં, પરંતુ ત્રિજ્યા બાળકોમાં સંક્રમણ બચાવવાની જરૂરિયાત છે. આઈ.એમ.એ.ના પૂર્વ રાષ્ટ્ર જય ધીરવાની 12 થી 18 વર્ષની કિશોરમાં વેક્સિનેશન ચાલું થયું સરકાર હું પ્રાર્થના કરું છું. યુ.એસ. માં 12 થી 18 વર્ષની વયના કિશોરમાં વેક્સિનેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે.

ભારપૂર્વક 18 વર્ષોથી જુના બાળકોના વેક્સિનેશન બાકી
રાજકોટ આઈએમએના પૂર્વ અને બાળરોગના નિષ્ફળતા ડોક્ટર જય ધીરવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, કોરોનાની બીજા લહેરાઓમાં બાળકોની સંખ્યામાં પણ સંક્રમણની ઘટના બની છે અને હવે ત્રિજીવન કાલ્પનિક છે. પરંતુ 18 વર્ષથી વધુ લોકોના વેક્સિનેશનની ઘટના છે. ત્રિજી લહેરાઓ તો માઇલ સીમોટોમ્સ હોઈ શકે છે. પરંતુ આ વાર્તા બાળકો ઉપર હોઈ શકે છે જે 18 વર્ષનો બાળકો છે અને તેમના વેક્સિનેશન બાકી છે.

યુ.એસ.એ. માં 12 થી 18 વર્ષની કિશોરનું વેક્સિનેશન શરૂ કર્યું છે
વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, યુ.એસ.એ. માં 12 થી 18 વર્ષની કિશોરનું વેક્સિએશન શરૂ થયું છે. જબરદસ્ત પણ જલ્દીથી શરૂ કરવામાં આવી છે અમારી સાથે. આઇએમએ અને એઓપીની મુશ્કેલીઓ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને યોગ્ય કારણોની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવશે. ત્રિજી લહિર 18 વર્ષ કોરોના થટ સંવર્ધન નહિવત સ્થળ 18 વર્ષ નીચે કિશોર વધુ સંક્રમિત થાય છે સંવર્ધન.

આઇએમએ પૂર્વ રાષ્ટ્ર ડજય.જી.હિરવાની ફાઇલ તસવીર.

આઇએમએ પૂર્વ રાષ્ટ્ર ડજય.જી.હિરવાની ફાઇલ તસવીર.

બીજા બાળકો સાથેના બાળકોની સમાન જગ્યા
જય ધીરવાણીએ ઉમેર્યું હતું કે, બીજા બાળકો દરમિયાન બાળકોના માઈલ્ડ સીટોમોઝ જોવા મળ્યા હતા અને તેઓ એકસાથે આવી ગયા હતા. એક વાત એ પણ છે કે બાળકોમાં કોવિડન 4 થી 6 સપ્ટેમ્બર પછી પિમ્સ અથવા MISC નામ સિમોટોમ્સ જે તે દેખાય છે તે પણ તબીબોની સારવાર માટે તબીબી છે. કોઈ ગભરાવવું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *