દર્દીઓ માટે રાહત: કેન્દ્ર સરકારે મ્યુકોરમાઇકોસિસની સારવાર માટે 22 રાજ્યોને 19420 ઇન્જેક્શનો ફાળવ્યા, સૌથી વધુ ગુજરાતને 4640 ઇન્જેક્શનો મળ્યા

દર્દીઓ માટે રાહત: કેન્દ્ર સરકારે મ્યુકોરમાઇકોસિસની સારવાર માટે 22 રાજ્યોને 19420 ઇન્જેક્શનો ફાળવ્યા, સૌથી વધુ ગુજરાતને 4640 ઇન્જેક્શનો મળ્યા

Spread the love

પ્રાર્થનાત્મક તસવીર

  • કેન્દ્રનું 6247 નામ એક, આસપાસ 4640 ઇન્જેક્ટોનો ગુજરાત સરકારનો ફાળો છે.
  • વર્તમાન રાજ્ય સરકાર .220 વાળા ઇન્જેક્શન પ્રાઇવેટ હિટસ્પિટલ છે, ચોથી કિડની ફેલ્યોરનું બહિષ્કાર છે.

મૂળ કોરોણા મહાચિત્ર દુર-દુષ્ટ સમય આવી ગયો છે હવે કોઈ નવી મહાકાય હાહાકાર માચાવ્યો છે. કોરોણાફર પછીના દર્દીઓમાં મ્યુકોરમાઇકોસિની બીસ્ટીંગમાં સતત વધારો થાય છે. અમદાવાદમાં 500 થી વધુ દર્દીઓ દાખલ કરવામાં આવે છે. 3-4- 3-4 દિવસની સિવિલિમાં શનિ સાથે રાત્રે પણ દર્દીઓની સર્જરી શરૂ થઈ છે. દર અંદાજ 30 થી વધુ દર્દીઓની સર્જરી કરવામાં આવે છે, તેની સાથે જ મ્યુકોરમાઇકોસિનાના દર્દીઓના ઇન્જેક્શન માટે પણ તડપી ચાલુ છે. એક-એક ઇંજેક્શન માટે કલાષધી કલાકો સુધી હોસ્પિટલની બહાર બેસી રહેવું. દીઓ 46૦ દર્દીઓની જરૂરિયાત મુજબ ભારતના ગુજરાતના 46 4640૦ વિશેષ ઇન્જેક્શનો ફાળવેલ છે.

ગુજરાતનો છેલ્લો વધુ ઇન્જેક્શનો ફેલાયા
ભારત મહિલા મ્યુકોરમાઇકોસિન્સિના દર્દીઓની સારવાર માટેના મૈલાન લેબના (રૂ .6247 વાલા) 4640 ઇન્જેક્શન ફાળવેલ છે. કેન્દ્ર રાજ્ય 22 રાજ્યો અને સેન્ટ્રલ ઇંસ્ટીટ્યુ નોંધાયેલ કુલ 19420 ઇંજેક્શનો ફાળવેલ છે. સૌથી વધુ ગુજરાતના ફોટાઓ આવે છે. આ પછીનું મહારાષ્ટ્ર 4060, આંધ્ર પ્રદેશ 1840, રાજસ્થાન 1430 અને ઉત્તર પ્રદેશ 1260 ઇન્જેક્શનો ફાધ્યા છે. ગુજરાત સરકાર લાયકા લેબ્સના લાયોફિલાઇઝ્ડ (રૂ .220 વાળા) ઇન્જેક્શન પ્રાઇવેટ હિટલસ્પિટલના દર્દીઓને મોકલવામાં આવે છે. આ સસ્તા ઇન્જેક્શનથી કિડની ફેલ્યોરન્યુ ઉદ્ભવ છે.

કેન્દ્ર સ્ત્રી કે રાજ્યના કાળા ઇન્જેક્શનની સૂચિ સૂચિ

કેન્દ્ર સ્ત્રી કે રાજ્યના કાળા ઇન્જેક્શનની સૂચિ સૂચિ

અમદાવાદ સિવિલમાં રોઝની 30 સર્જરી થાય છે
રાજ્યમાં સૌથી વધુ મ્યુકોરમાઇકોસિના કેસિડામાં કેસ ચાલે છે. અગાઉના સમયે સિવિલમાં દર 20 થી 22 લોકોની સર્જરી પર આવે છે, જ્યારે તે વધીને 30 થી વધુ થઈ જાય છે, જ્યારે દર્દીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો કરવામાં આવે છે, જેનો નવો વોર્ડ પણ તપાસવામાં આવે છે. આ સાથે હવે સિવિલમાં મ્યુકોરમાઇકોસિનાના દર્દીઓની કુલ 9 વર્ડર્ડ કાર્યરત છે. દર્દીઓમાં વધારો થવાની સારવાર માટે જરૂરી એંજેક્શનોની પણ ડિમાન્ડનો વિસ્તાર છે.

દર્દીઓની સારવાર 90 થી 140 ઇંજેક્શનો અપાય છે
ખાનગી હોસ્પીટલોમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસીની સારવાર લેટાનું દર્દી 3 થી 5 અને કેટલાક દર્દીઓ 7 ઇન્જેક્શન વાહન પડકારો છે. મ્યુકોરમાઇકોસિની સારવાર દરમિયાન 90 થી 140 પ્રયોગો ઇજેકશન મુકાતો હોય છે.

મૂળ બ્લેક ફંગ્સેન મહા ચોરી જાહેર કરે છે.

મૂળ બ્લેક ફંગ્સેન મહા ચોરી જાહેર કરે છે.

2200 થી વધુ મ્યુકોરમાઇકોસિના કેસ પ્રારંભ
કોરોણા મહાગથ્થું સમાપ્ત થયું નથી, ત્યાં રાજ્યમાં બ્લેક ફંગ્સાને મહાપાલિકા જાહેર કરે છે. કેન્દ્ર મહિલા પણ સ્વીકૃત બહિષ્કાર છે દેશમાં બ્લેક ફંગ્સના સૌથી વધુ કેસ છે. કેન્દ્રના મતે, પહેલા મ્યુકોરમાઇકોસિસિસના કાળા બ્લેક ફંગ્સા 2281 કેસ છે, અનુભવી હકીકત આ આંકડા આડેધડ પાંચ હજાર ઉપરાંત પણ છે. આ 50% થી વધુ લોકોની સારવારની સારવાર ચાલી રહી છે. આ દર્શકો એમ્ફોટોરિસિન બી ઇંજેક્શનની આવશ્યકતા છે, પરંતુ રાજ્યમાં નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *