કોરોના રાજકોટ LIVE: રાજકોટમાં 24 કલાકમાં 15 દર્દીના મોત, આજે બપોર સુધીમાં 30 કેસ નોંધાયા

કોરોના રાજકોટ LIVE: રાજકોટમાં 24 કલાકમાં 15 દર્દીના મોત, આજે બપોર સુધીમાં 30 કેસ નોંધાયા

Spread the love

ફાઇલ તસ્વીર

  • 1132 ડિદી સારવાર અંતર્ગત, સમયગાળામાં 237 ડિસ્ડિનેશન ડિસ્ચાર્જ થયા
  • બપોરે 1 વાહલ સુધી 10151 લોકો કોરોના વેકસીન પ્રખ્યાત

ચિન્હ છેલ્લા 24 કલાકમાં 15 કલાક મૃત્યુ છે. આશ્ચર્યજનક આખરી નિર્ણય ડેથ ડડિટ કમિટી માર્ગદર્શન. આજકાલ 7 દિદીનારો. કોડિવીટ કોવિડિથિના એક મૃત્યુના દાન ઓડિટ કમિટીમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. દિવસ બાદ દિવસ પછી સિંગલ ડિજિટિમાં મોતની ઘટના બની. આજે મૃત્યુઆંકલે બમણો છે. આજે બપોર સુધી 30 કેસ નોંધાયા છે. શહેરની કુલ કેસની સંખ્યા 41201 છે. શહેરમાં આજે બપોરે 1 વાગ્યે કોરોનાની આખરી પ્રકરણ 18 વર્ષ 44 વર્ષના 8920 અને 45 વર્ષથી જુદા જુદા બાળકોની 1231 જેટલી કુલ 10151 નાગરિકો રસી પ્રખ્યાત છે.

1132 રોગની સારવાર હેઠળ
1132 રોગનિવારક સારવાર હેઠળ આવે છે. હાલના સમયમાં 237 ડિગ્રી કોરોનામુક્ત થવાનું ડિસચાર્જ બન્યું હતું. કોવિડની બાથ ભીષણ પ્રણાલી દ્વારા તમામ મનોહર પગલાંઓ ચાલુ છે. જેતપુરના 10 પી.એચ.સી. કેન્દ્રમાં 60 લાખના ખર્ચે બે-બે અદ્યતન લેબ કેસની મશીનરી ફેલાશે, જે જેતપુર વિધાનસભા ધારસભ્યની ગ્રંથથી અનુભવાય છે. સુવિધા૦ ટકા અન્ય રિપોર્ટ સાથેની આ સુવિધાની સામાન્ય પ્રાથમિક રિપોર્ટ. જ્યારે લોકો પ્રાઇવ યાદ રાખો.

4 એમ્બ્યુલન્સ જિ.પં.ના બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન ગ્રંથથી મગાવી
ગ્રામ્ય કિસ્સા સીબીસી, સીઆરપી, ડી-ડાયમર, આરબીએસ, ઇલેક્ટ્રોનિકલેટ, ક્રેટિન સંડોવાયેલ અન્ય સામાન્ય રિપોર્ટ પણ છે, ફક્ત જરૂરી રીપોર્ટનો જનરલ શહેર આવી શકે છે, જે સ્થળની રિપોર્ટ માટે અંતર કા ખાતેી શકાય છે. જેતપુર થનાના ગાલોળ, દેવકી ગાલોળ, વાડાસાડા અને અમરનગર માટે 4 એમ્બ્યુલન્સ જિ.પં.ના બાંધકામ સમિતિના ચેરમેટિવ ગ્રાન્ટમાંથી 22 લાખના ખર્ચે માગાવી છે. આ એ ગામો છે જ્યાંથી દર્દીઓને ધ્યાનમાં રાખીને થતા સારવાર માટે અન્ય કોઈ સ્થળે ખસેડવામાં આવી નથી. આ ચર્ચા ચર્ચા રજૂઆત કરાતા આજુબાજુના એમ્બ્યુલન્સ ફાળવી છે. જેતપુરની સાથે અન્ય લોકોના સંદેશાવ્યવહાર થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *