આવેદનપત્ર: ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા ફી પરત આપવા માંગણી

આવેદનપત્ર: ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા ફી પરત આપવા માંગણી

Spread the love
  • યુવક કોંગ્રેસ અને એન.એસ.યુ. ની પ્રેરણા દ્વારા શનિવારિણીય કઠિનપત્ર પાઠવાયું

રાજ્યમાં ધોવા. 10 નાં અગ્નિ પરીક્ષા ફી પરિવર્તન જામનગર એન.એસ.યુ. અને યુથ કથિત દ્વારા શિક્ષણ સંપાદક ભૂપેન્દ્ર માર્ગ ચૌદસમા શિક્ષા બોર્ડના અધ્યક્ષણેન્દ્રપત્ર પાઠ હાજર રહી છે.

2020-21ના ગુજરાત ધોવાના વર્તમાન કોરોનાની મહાશ્ચર્યનો સમય. 10 બોર્ડના સભ્યો માસ પ્રમોશનના નિર્ણય લેવામાં આવે છે. ધો. 10 બોર્ડના શેઠક દીવ અંદાજીત રૂ. 5 355 ની પરીક્ષા ફી, ગુજરાત મેરીટીકલ શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ઉઘરા પત્રિકાઓ છે. ફિટ જામનગરના 18 થી 20 હજાર જેટલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને સમગ્ર શહેરમાં આઠ લાખની સંખ્યા વધુ નથી. તે પરીક્ષા ફીનો આંકડાઓનું સર્જન કરે છે. કોરોણા મહા ચોરીમાં લોકો આર્થિક કટોકટીના સમારોહમાં જણાવે છે. જ્યારે સમય પરીક્ષા હોય ત્યારે તે ફીસ પણ હોતી નથી.

વહેલામી વહેલી તાકે ધો. 10 બોર્ડની પરીક્ષા ફી જોવાની જરૂર ન હતી, પરંતુ એનએસયુ મીડિયા દ્વારા આંદોલિત ચિમ્કી ઉચ્ચાર થયેલ છે. આ તક જામનગર યુવક કોંગ્રેસ ડો. તૌસિફખાન પડકાર, ગુજરાત યુવક કોંગ્રેસના સંપાદક શક્તિના સભ્યો, એનએસયુ મીડિયા જામનગરના રાષ્ટ્ર મંત્રીપાલ જાડેજા, રવિરાજ ગોહિલ, દિવ્યરાજ ચૌહાણ, ગિરિભા ચૌદસમા સંલગ્ન યુવાકિનાણાની એનએસયુઆના હોદ્દેદારોની કાર્યકારી સંસ્થા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *