અનોખી સેવા: રાજુલાના વાવાઝોડા પ્રભાવિત વિસ્તારમાં લોકોને પાણી મળી રહે તે માટે રાજુલા પોલીસે પાણી વિતરણ શરૂ કર્યું

અનોખી સેવા: રાજુલાના વાવાઝોડા પ્રભાવિત વિસ્તારમાં લોકોને પાણી મળી રહે તે માટે રાજુલા પોલીસે પાણી વિતરણ શરૂ કર્યું

Spread the love

 

  • ગાંધીનગરથી ડીપીપી દ્વારા રાજુલા ટેન્કર લેખવામા

તાઉ-તે વાવઝોડાએ માચવેલી તાબિની સૌથી વધુ અમરેલી પત્ના રાજુલા પંથ નજીક આવે છે. 8 દિવસના વીજળી વિહોણા રાજુલા શહેરમાં પીવાના પાણીના વિક્રમ મોડ સર્જાઈ છે. લોકો પાણી માટે વલખા મારતા 24. પોલીસ મહિલા કવાટરોમાં પણ પાણીની નૌકાઓ સમયે રાજ્ય પોલીસ વડા આશિષ ભાટિયા રાજુલા જાફરાબાદ પંથ મુલાકાત લેતા 1 વાગ્યે પોલીસ કવાર્ટર લાઇટનમાએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, પોલીસ સ્ટેશનના પ્રમુખ સમક્ષ રજૂઆત થઈ હતી.

રજુઆત રાજયના પોલીસ વડા પ્રધાન આશિષ ભાટિયા એક ખૂબ જ ઓછી પરિસ્થિતિમાંથી પ્રખ્યાત અને ગાંધીનગર સરકારી ટેન્કર સાથે 2 ભૂસો રવાનગી. 24 કલાક ટેન્કર રાજુલા પ પો્ચ્યુ અને પોલીસ લાઇને પાણીનો પ્રસંગ છે શહેરનો છૂટાછવાયો ટેન્કરની જળ પાણીનો પ્રસાદ પ્રજાની પડખે ઉભી છે.

રજનીતિ રાજુલાની સતત મુલાકાત લેતા હોય છે પરંતુ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે ડીપીપી રાજુલા વિસ્તાર સંવેદનાની પૂર્વ પ્રજા પોલીસની મદદ કરી શકે, તે ટેન્કર ફાળીવી દેવાયું છે, અમરેલી પોલીસ પોલીસ નિરલિત રાયની સુચિથી રાજુલા પી.આઇ.આર.આર. .એમ ઝાલા સામેલ પોલીસ જવાનોના પાણીનો જથ્થો પૂરો પાડવામાં આવે છે અને અતિ આવશ્યક મંદિરોના લોકો પહેલા પાણીનો ટેન્કર પોલીસ સ્ટેશનની કાર્યવાહી કરે છે.

પહેલીવાર બન્યુ પોલીસ ફરિયાદ પાણીની જવાબદારી છે, નગરપાલિકાની જવાબદારી છે, પરંતુ નગરપાલિકાની ટીમ પણ છે, જ્યારે પોલીસ કમિશનર પોલીસ દ્વારા પોલીસ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે, પાણીની કબજે કરી છે.

ગાંધીનગરના ટેન્કર -પી.પી.આઇ.આર.જી.જાલાલાએ જણાવ્યું હતું કે, આપણી ડજીપી દ્વારા ટેન્કર મોકલાવ્ડ કરવામાં આવી છે, પોલીસ જળપ્રદાન કરી રહ્યું છે અને અમે તેમની એસપીની સૂચનાથી અલગ-અલગ ટેન્કરની પાણી વિરાટણ કરી રહ્યા છીએ. વીજળી ન હોય ત્યાં સુધી પોલીસ શહેરની પાણીની રજૂઆત.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *