સૌ.યુનિ.ના સર્વેમાં તારણ: પહેલા ઓક્સિજનની ઉણપ અને હવે મ્યુકોરમાઇકોસિસની પાછળ ઇન્જેક્શનની અછતની અફવાથી લોકો માસ હિસ્ટેરિયાના શિકાર બની રહ્યાં છે

સૌ.યુનિ.ના સર્વેમાં તારણ: પહેલા ઓક્સિજનની ઉણપ અને હવે મ્યુકોરમાઇકોસિસની પાછળ ઇન્જેક્શનની અછતની અફવાથી લોકો માસ હિસ્ટેરિયાના શિકાર બની રહ્યાં છે

Spread the love
  • અનેંડુ અને ઈંજેક્શનની અસ્થિની મુશ્કેલીઓ વધુ કાગળના વિષય છે

લોકો તીવ્ર માનસિકતા (મનીયા) ની અફવાને કારણે લોકો સૌમહિક હિસ્ટિટેનાના શિકાર વિશે જણાવે છે. આમાં, એક અજાણ્યા ડ્રે એક બીજા સમય સુધી અફવા પ્રોત્સાહન છે. મનોવિજ્ઞાના મતે તીવ્ર આત્મિક અનુભવ અને અગ્વા મૃગૃષ્ટાના કર્મચારીના મગજ ડોપામાઇન હસ્તામાં એકલા નોંધ લેવામાં આવ્યા છે, જેનો સંપર્ક, અવલોકન, વાણી ઇન્દ્રિય રતન રક્ત બગડે છે. આવો જથ્થો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી મનોવિજ્ઞાન ભવના સર્વિસ સાબિત થયેલ છે. પહેલાં ક્સક્સિની ઉષ્ણપ અને હવે મ્યુકોરમાઇકોસિસિની પાછળ ઇન્જેક્શનની આશ્ચર્યજનક ઘટના લોકો માસ હિસ્ટિટેરિયાના શિકાર હોવાનું જણાવે છે.

સારવાર દ્વારા હોર્મોન્સ સામાન્ય હોય છે
માસ હિસ્ટેરિયાથી પીડિત સામાન્ય કરતાં વધુ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ છે. તે જે રીતે ચાલે છે. જો કોઈ કુટુંબની સભ્યતાઓ અસ્પષ્ટ તીવ્ર માનસિકતા નથી, તો પછીના અન્ય સભ્યોમાં સમાધાન હિસ્ટેરિયા થવું સંવેદનશીલતા વધુ છે. આ સમસ્યા આસપાસના વાતાવરણમાં સંપૂર્ણ પણ છે, પરંતુ કેટલાક કિસ્સાઓ છે, પીડિત છે અને કેટલાક સમય માટે અન્ય સભ્યોની રંતુંટલ બગડે છે, જ્યારે સારવાર દ્વારા હોર્મોન્સ સામાન્ય હોય છે.

ગ્રામીણ લોકોમાં સારવાર કરતાં ભૂવા પર વધુ વિશ્વાસ છે
સમૂહ હિસ્ટેરિયા તે સ્થાને રહેવા સંવેદના છે. જ્યાં તેની નિવાસસ્થાન અથવા સમુદાયમાં મૂલ્યવાનરૂપે એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. પીડિતાને, દર્દીઓ અથવા નજીકના અન્ય સભ્યોની તેના માનમાં આટપ્રોટ્સ લેવાનો પ્રયાસ કરો. આ કેસો, જો પીડિત તુરંત સારવાર અથવા સલાહ લેતો નથી, તો તેની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં, ગ્રામીણ દર્દીઓમાં ભૂવા પર વધુ વિશ્વાસ રાખવો પડે છે, જે દર્દીની હાલત ખરાબ છે. જ્યારે કેટલીક સુવિધાઓ દર્શનાના સભ્યોની દૃષ્ટિબિંદુ હોય, તો તે પીડિત ભાગો હોય.

છત્રીમાં તીવ્ર છોકરીઓ આવે છે.

છત્રીમાં તીવ્ર છોકરીઓ આવે છે.

સતત મ્યુકોરમાઇકોસિન્સિના સમાધિથી નિષેધ અસર થાય છે
વર્તમાન વિદેશી કોરોના થાય છે અચાનક િક્સિજની ઉત્પન્ન દૃષ્ટિ સંગ્રહ છે. જેનો જો વિશ્લેષણ થાય છે ત્યારે માનસિકતાનો અનુભવ વ્યક્તિની અનુભૂતિની અનુભૂતિ કરે છે અને તે વિશેષ સુવિધાઓ તેના જીવનમાં ઉત્તેજનાની શરૂઆત થાય છે. વર્તમાન જે ચાલુ ઓક્સિજનની ઉષ્ણપ છે ત્યાં ક્યાંક કથાનો જવાબ છે. કારણ કે, કોઈ એકની પણ વાત નથી હોતી? વિચાર અને ભય ની. ને કારણે તંત્ર વધુ પડકાર પેન્ક થેસ્ટ પણ ક્સક્સિજન ઘટક સ્થાન આપવાનું શરૂ થાય છે. જ્યારે પણ કોરોના સુવિધાઓ છે ત્યારે તે પણ ધ્યાનમાં લેવાય છે.

લોકોની સંખ્યામાં માયાજાળમાં રાસાયણિક સામગ્રીનું ક્સક્સિજન લવલ ભેટ છે
ક્સક્સિજની કમિની સાથે હવે મ્યુકોરમાઇકોસિસિની પણ એટલી જ શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે તે આંધ્રના સંદેશા છે. કાઉન્સિલિંગ સેન્ટરમાં મહિલા ફોનો હવે મ્યુકોરમાઇકોસિનાના રોગમાં પણ વધારો થયો છે. આ વિશેના સમાચારો જોવાનો ટાળો. જ્યારે વ્યક્તિ દ્વારા સતત એક વાટિનોનો સંપર્ક કરવામાં આવે છે અને રત્ન લેવાય છે, ત્યારે તે ખૂબ જ નિશ્ચિત અસરકારક હોય છે. એકવાર વિચારો કે પહેલા ર તમેજ તમે િક્સિજન લવલની કિંમત છો? તમે જાણો છો પણ ક્યારેય નથી તમારું ઓક્સિજન લવલ કા રહેી રહ્યું છે? હવે આંકડા માયાજાળમાં અંતરિક્ષ નિરીક્ષણો તમે ઓક્સીજન લવલ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો.

ભૂખ, ચિની, પેનિક તકનીક બધાને પણ ઓક્સિજન ડાઉન થાકે છે
નિષિધક વિચારો, ભ્રષ્ટ, ચિન્હ, પેનિક તકનીક આ બધાને લીડ પણ ક્સક્સિજન ડાઉન થેટા છે. ખોલો પેનિક ખાલી અને નિષિધિક લોકો ખૂબ જ જરૂરી છે. મ્યુકોરમાઇકોસીસ કથા પણ માસ હિસ્ટેરિયા જવાબદાર છે. આજે એક આંખના ડોક્ટર ભવના અધ્યાક્ષ ડો. યોગેશ જોગસાને મુલાકાત લીધી હતી અને દર્દીઓની તપાસ કરી હતી, પરંતુ ડોક્ટરે કહ્યું હતું કે સામાન્ય કરતાં 4 થી 5 ગણાની તપાસ માટે તે પહોંચી શકાય છે અને કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા સર્વિસ કરેલ.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા સર્વિસ કરેલ.

હિસ્ટેરિયાના લક્ષણો
– જ્યારે દિદી અચાનક હસવા અનુભવો, જ્યારે હિ‌સ્ટેરિયાથી થતી પરિસ્થિતિ છે.
– દર્દીના વેસ્ટમમાં અચાનક ગલીપચી આવે છે
– કાંઈ દીદી પ્રકાશિત દૂર ભાગો
– હિસ્ટેરિયાના દર્દીઓ બહુ અવાજ સહન કરી શકતા નથી.
– કોઈક અવદિને કથા, છત્રી, પેટ, અવરજજ્જ્ અને ખાંભાના સ્નાયુ કેસ તીવ્ર બને છે.
– જ્યારે હુમલો થાય છે, ત્યારે ચિદિઓ આપવામાં આવે છે અને અવાજ આવે છે અને તે સતત હેડકી કરે છે
– જો દિદીને હાથ અને પગલાઓ અચાનક ખેંચાતા હોય, તો સમજી લો તે હિસ્ટેરિયાથી પીડિત હોય
– મોટા ભાગના કા લોકોનેી નાખવામાં આવે ત્યારે હિસ્ટેરિઓ હુમલો કરે છે તે ચક્ર પર છે
– આ દર્દીઓ સતત પેનિકના કામો કરે છે
– કોઈ વાતોમાં નહીં આવે તેમ સ્થાન નિર્ધારિત કરવાનું છે.

કારણો

– જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની અંગત તકલીફ થાય છે અથવા તે અયોગ્ય ઇચ્છાઓ નથી હોતી, જ્યારે તે અન્માદનાના સ્ટ્રોકનું કારણ બને છે – આત્મિક આઘાત પણ હિસ્ટેરિયા રોગનું મુખ્ય કારણ છે. માતાપિતાના બાળકના અકાળ મૃત્યુ, નિ: સંતાન અથવા ધન અને સમૂહના ભૂતપૂર્વ લીડ વ્યક્તિ ઉમ્માદનો શિકાર બની શકે છે. – હિસ્ટેરિયાના મુખ્ય કારણોસર એક તણાવ છે. જ્યારે વ્યક્તિની તૃષ્ટી અને મનની વાત કોઈ બીજા સાથે વહેતી થતી નથી, તે પછી તે સ્થિતિ ઉદ્માદના કારણ બની જાય છે – નિરાધાર નેગેટિવિટી અને નિષ્ઠાધિક વિચારો, હિસ્ટરીયન મુખ્ય કારણ બને છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *