વેક્સિન સર્ટિફિકેટ પર PMની તસવીરથી માંઝી નારાજ: બિહાર સરકારમાં સહયોગી પૂર્વ CMનો સવાલ- PM મોદીની તસવીર ડેથ સર્ટિફિકેટ પર કેમ નથી?

વેક્સિન સર્ટિફિકેટ પર PMની તસવીરથી માંઝી નારાજ: બિહાર સરકારમાં સહયોગી પૂર્વ CMનો સવાલ- PM મોદીની તસવીર ડેથ સર્ટિફિકેટ પર કેમ નથી?

Spread the love

વેક્સિન સર્ટિફિકેટ પર વડા પ્રધાન રાષ્ટ્રિય તાલીમાર્થી વિદેશી પ્રવાસ પૂછવામાં આવે છે. વિપક્ષણાની તપાસ પછી હવે ગણાતા લોકોમાં પણ વિરોધ થયો છે. બિહારમાં એનડીએ સરકારમાં ભાગીદારની પૂર્તિ હમ પાર્ટીએ નિશાન સાધન છે. આ ચર્ચા પાર્ટીના સુપ્રીમો ગિટનરામમાં બેનલાઇન બે ટ્વિટ કરવામાં આવે છે.

પૂર્વ મુખ્ય અન્ધ્વિ રવિવાર લખાયેલ, ‘કો-વેક્સિન બેજો ડોઝિડા પછી મને પ્રમાણપત્ર પત્રિકા, પ્રધાનમંત્રી તસ્વીર વિચારો છે. દેશમાં બંધ યુનિવર્સિટી સર્વિસ સર્વ રાષ્ટ્રપતિ છે. આ સંબંધ રાષ્ટ્રપતિ તસવીર હોવી જેમ. જો કોઈ રાષ્ટ્રપતિ ઉપરાંત વડા પ્રધાન અને મુખ્યમંત્રીની પણ તસવીર હોય તો. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જીતનરામ ઝઝિડે રવિડેરી કોરોના વેક્સિનનો બેજો ડોઝ સ્ટેટ છે.

ઝનઝ્મી બીજી વખત ટ્વિટ થઈ
જીતનરામ અનોઝી અહીંની નજદીક, તે સોમવાર ઉપરાંત વધુ એક ટવિટ કરી શકે, લખેલી, ‘વેક્સિના સર્ટિફિકેટ પર જો તસવીર લગાગ્લેસ્ટર એટલો જ શખક કોરોનાથી આવી રહેતી મૃત્યુ ડેથ સર્ટિફિકેટ પણ તસવીર લગાડિત હતી. તે જ ન્યાય સંગત હવા. ‘

આ કારણસર નીતિશિની શરણમાં સમાવેશ થાય છે
પૂર્વ મુખ્ય ભૂતાન ગિટારામમાં 2013 ની ચૂંટણીના સમયગાળા સંરક્ષણમાં એલ.ડી. તે સમયે તે ફક્ત એક જ સીટી જીતી કળીઓ છે, અને તે પણ ખૂબ જ છે. જે બાદ જીતનરામ પ્રેમમાં આરજેડી આવી હતી. આરજેડીમાં ખાસ મહત્વની જગ્યા, તેઓ નીતિશ કુમારી શરણાગતિ ગયા. જો નીતિશ કુમાર કંપનીઓ સાથે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓની ચૂંટણીના અહેવાલો છે, પરંતુ ભૂતરામમાં Jડ્ડ જેડીયુના કોટાથી પાર્ટી પાર્ટીના ઉમેદવાર છે. ચાર સીટી હત્યા પછીના દરેશને સંપાદક બનાવ્યા. જે પછીના તેમના માનવીય મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દિશા જોઈ રહ્યા છે.

જીતનરામ ઘણી વાર અને વડા પ્રધાનના પ્રહારો આવતા હોય છે. રામવિલાસ પાવન પછી મહાદલિત ચૌહાણીની કૃષ્ટી એનડીએ તેની મહત્વપૂર્ણ યાત્રા પૂર્ણ થાય છે. એડિટેન્ડ કરેલા કે પ્રેશર પોલિટિક્સ, તેઓ રાજ્યપાલ ખુરસી સુધી રહી ગયા ફિરાકમાં છે.

નીતિશ સરકાર મહત્વપૂર્ણ અનોઝિ અને સહનિકો રોલ
બિહારમાં એનડીએની કુલ 125 સીટી છે. ભાજપ 74, જેડીયુ 43 43, વીઆઇપી ને અને અને હમ 4 સીટ પર આવે છે. 243 સીટલી બિહાર વિધાનસભામાં સરકાર બનાવવા માટે કોઈ પણ ગઠબંધન 122 સીટની જરૂરી નથી. 117 સીટ આવે છે અને જેડીયુની સીટી આવે છે. અન્ય પક્ષી વીઆઇપી અને હમ ઇગ્નોર ન કરી શકાય. કેમકે રાણી ચાવી એ બે નંબર છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *