વડોદરા શહેર ઇડવીયરીંગ પટોડીયા પોલીસ નામના સોનાના પોલીસ કર્મચારી પોલીસ કર્મચારી હિપ્નોટાઇઝ કરી રહી છે છલા સોનાના દાગીના સાથે અજાણ્યા ગઠીયા નાસી છૂટ્યા ફોટા બનાવવાની પોલીસ મથકની ઘટનાઓ છે

વડોદરા શહેર ઇડવીયરીંગ પટોડીયા પોલીસ નામના સોનાના પોલીસ કર્મચારી પોલીસ કર્મચારી હિપ્નોટાઇઝ કરી રહી છે છલા સોનાના દાગીના સાથે અજાણ્યા ગઠીયા નાસી છૂટ્યા ફોટા બનાવવાની પોલીસ મથકની ઘટનાઓ છે

Spread the love

– સીસીટીવી ફૂટેરીંગ વેપારીએ પોલીસ અરજીમાં તપાસ શરૂ થઈ

વડોદરા, તા .24 મે 2021, સોમવાર

વડોદરા શહેર ઇડવીયરીંગ પટોડીયા પોલીસ નામના સોનાના પોલીસ કર્મચારી પોલીસ કર્મચારી હિપ્નોટાઇઝ કરી રહી છે છલા સોનાના દાગીના સાથે અજાણ્યા ગઠીયા નાસી છૂટ્યા ફોટા બનાવવાની પોલીસ મથકની ઘટનાઓ છે.

વડોદરા શહેરમાં એડ્વિઅરિયર ચોકસી માર્કેટ પટોલીયા પવિત્ર શ્રીનાથજી ચેમ્બર્સ બેટીંગ જ્ આવેલીાતિ જ્વેલર્સની દુકાનમાં કામચલાઉ કારીગર ત્રીસ લાખની લાંબી મુદત છલા સોનાના દાગીનાના બે દિવસના સમયગાળામાં દુકાને જવાબો આપી હતી. તે દરમિયાન સયાજી સ્કૂલનો નંબર અજાણ્યા શિખસો આંતરી કલકત્તાની ઓળખ પાઠવો લગ્વી હિપ્નોટાઇઝ કારીગરના ખીચડીના સોનાના ડગીના સાથે ફરાર થઈ ગયા.

બનાવટ કારિગ્રે મલિકાને જોવાથી સીસીટી ફુટેજની તપાસ હાથ ધરી થઈ ગઈ છે જ્યારે શખ્સ શનિસ્પર્શી જનાઈ પાસે આવી ગઈ છે પોલીસ ફરિયાદ અરજી થઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *