રાહત વચ્ચે ચિંતા: સુરતમાં છેલ્લા 23 દિવસમાં કેસ ઘટ્યા પણ રોજ સરેરાશ 11ના મોત, ડેથ રેટ હાલ પણ 1.16 ટકા, એપ્રિલમાં 1.17 ટકા હતો

રાહત વચ્ચે ચિંતા: સુરતમાં છેલ્લા 23 દિવસમાં કેસ ઘટ્યા પણ રોજ સરેરાશ 11ના મોત, ડેથ રેટ હાલ પણ 1.16 ટકા, એપ્રિલમાં 1.17 ટકા હતો

Spread the love
  • પોઝિટિવ કેસનો આંક 138542 ચલાવો, મૃત્યુ 2034 અને કુલ 131009 દિદી રિકવારી

સુરત શહેરમાં કોરોનામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આ સાથે કોરોનાથિ થઈ રહી છે, જ્યારે પહેલા કેસ સાથે ઘટાડો થયો છે. અનુભવ, કેસની એક મૃત્યુ પણ યથાવત્ નિવાસો ચિંતિત છે. છેલ્લા 23 દિવસમાં 273 લોકો કોરોનાના મૃત્યુ મૃત્યુ ભેટ્યા છે. એપ્રિલ મહિનામાં ડેથની રકમ 1.17 ટકા. જ્યારે તે મહિનામાં 1.16 ટકાનો ડેથ છે. ભગવાન પગલે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.

મે માસના 23 દિવસમાં કેસની સંખ્યામાં ઘટાડો
સુરત શહેરની સંસ્થાનો એપ્રિલ મહિનામાં કોરોના સંક્રમણના છેલ્લા મહિનામાં. એક મહિનામાં છેલ્લા 49898 કેસ નોંધાયા છે. આ સાથે 585 કોરોના ર્દિ મોતને ભેટ્યા છે. જ્યારે ફક્ત 21231 દિદી જ રિકવર છ. એપ્રિલ મહિનામાં ડેથની રકમ 1.17 અને રિકવરીમાં 42.54 ટકા. એપ્રિલ મહિનામાં તે સમયે સ્થિતિ પણ રહી હતી, શિવિલ અને સ્મિમર હોસ્પીટલ દરવાજા કોરોનાના દર્દીઓ માટે દર્શન બંધ કરાયા હતા. આ દિવસો દરમ્યાન કોરોણા ધાતક બનતા 585 દર્દીઓમાં કોરોનાથી મોતને ભેટ્યાની જાહેર કરવામાં આવી છે. જ્યારે મે માસાના 23 દિવસમાં કેસની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો હતો.

મે મહિનામાં કેસ ઘટક પણ મૃત્યુ ચિહ્નો
સુરત પાલિકા દ્વારા ટેસ્ટીંગ વધારાના કેસ કેસનો સમાવેશ થાય છે. પાલિકા કમિશનરે પણ કોરોના નિયંત્રણમાં ગયા હતા. મે મહિનામાં 23 દિવસની કેસની સંખ્યામાં થોડો ઘટાડો થાય છે. આનંદ, મૃત્યુની સંખ્યા ચિત્રો છે. પાલિકા દ્વારા છેલ્લા 23 દિવસમાં 273 લોકોની મૃત્યુ સમયે જાહેર કરવામાં આવે છે. આ દિવસે સરેરાશ 11 લોકો મૃત્યુ પામે છે. મે મહિનામાં કેસ ઘટક નંબર પાલિકા માટે રાહતજક છે. લોકો, મૃત્યુની સંખ્યાની પલિકાની સાથે લોકો ચિંતાજનક પણ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *