સેવા યજ્ઞ: વડોદરામાં રિક્ષા ચાલક રોજ 50 કોરોના દર્દીઓને ઘરેથી હોસ્પિટલ વિનામુલ્યે લેવા-મૂકવા જાય છે, કહ્યું- આત્મીય સંતોષ મળી રહ્યો છે

સેવા યજ્ઞ: વડોદરામાં રિક્ષા ચાલક રોજ 50 કોરોના દર્દીઓને ઘરેથી હોસ્પિટલ વિનામુલ્યે લેવા-મૂકવા જાય છે, કહ્યું- આત્મીય સંતોષ મળી રહ્યો છે

Spread the love

રિક્ષા ચાલે ફરીથી શક્તિશાળી કોરોનાના દર્દીઓની સહાય.

  • રિક્ષા ચાલ કોરોની મહા ચોરીમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે

વડોદરામાં કોરોનાની મહા ચોરીમાં વ્યક્તિ, સમાજ, સંસ્થાઓ, મંડળો અને િકદ્યોગિક એકમો શક્તિના આધારે કોરોનાના દર્દીઓની મદદ મળી છે. વડોદરાના એક ઓટો રિક્ષા ચાલે છે પણ ઓટો રિક્ષા ચાલે છે તેના ઘરના સભ્યો પણ ચાલે છે સાથે કોરોનાના દર્દીઓ અને તેના નિવાસસ્થિત નિવાસસ્થાન હોસ્પીટલ અને હોસ્પીટલના સ્થાને સ્થાને સ્થાને રહેવા માટેના કોરોની સેનાના પ્રયોગ ચાલુ છે. આ ટોટો રિક્ષા ચાલે છે, છેલ્લા સમયની સેવા છે. ત્યાર પછી ધર્મ છે. હું રોજના 50 જેટલા કોરોના દર્દીઓ, તેમની હોસ્પિટલ અને હિટલસ્પિટલની છે, કારણ કે તે મુસાફરી કરે છે. આ સેવાથી મને આત્મમી સંતોષ મળે છે.

આર્થિક મદદ કરી શકાતી નથી
કોરોનાની મહાગૃહમાં કોઈ પણ વ્યક્તિના કોરોનાના દર્દીઓ દર્શક અથવા પ્રદર્શનની આર્થિક સ્થિતીના આધારે મદદ ચાલુ છે. કોઈ પણ સંગઠનો, સંસ્થાનો વર્ગ કોરોનીની સારવાર લેતા દર્દીઓ અને તેમના દર્દીઓની નિ: શુલ્ક ટાઇફીનની સેવા ચલાવવાની કામગીરી ચાલુ છે. તો વાલી ઔદ્યોગિક એકમો અને વધુ એન.જી.ઓ. વેંટીલેટર, ક્સક્સિજન કોન્સર્નટ્રેટર્સ, એમ્બ્યુલન્સ કેટલીક સેવાઓ યોગદાન પ્રદાન કરી રહ્યા છે. વ વડોડો. .ટો. ચાલ. ફરી .ુના… ટોટો રિક્ષા ચાલ, ફરી એકવાર હુસેન સુવિધા શેખ કોરોનાના દર્દીઓ આર્થિક મદદ કરી શકશે નહીં. પરંતુ, ઓટો રિક્ષામાં કોરોનાના દર્દીઓની હોસ્પીટલ અને હ .સ્પિટલમાં ક્યારેય મુસાફરી થઈ રહી નથી, સેવા કોરોનાની મહા અકસ્માતમાં યોગદાન મોકલવામાં આવી રહ્યું છે.

છેલ્લા બે વર્ષથી ચાલી રહેલી કોરોનાની મહા ઘટનામાં ફરી એકવાર શેખ પણ કોરોનાના દર્દીઓ સાથે જોડાયા છે.

છેલ્લા બે વર્ષથી ચાલી રહેલી કોરોનાની મહા ઘટનામાં ફરી એકવાર શેખ પણ કોરોનાના દર્દીઓ સાથે જોડાયા છે.

લિક લિક…. રિ…
વડોદરાના વડોદરા શહેર તાંડલજા નિસિમનગરમાં ફરીવાર શેખ રહે છે. વર્ષોથી તેઓ ટોટો રિક્ષા ચલાવે છે. અને પત્ની નૂરબડા, મહિલા મહંમદ રઝાક (ઉં.વ .7) અને પુત્રી નૌધરીન (ઉ.વ. 5) ના નામનો કેસ ચાલ્યો છે. છેલ્લા બે વર્ષથી ચાલી રહેલી કોરોનાની મહા ઘટનામાં ફરી એકવાર શેખ પણ કોરોનાના દર્દીઓ સાથે જોડાયા છે. તેઓની છાત્રાલય અને હોસ્પીટલની રાજા પછીના બાળકોની મુસાફરીની સેવા ચાલુ છે. નોંધપાત્ર બાબત એ છે, તેઓની નામની મલિનિની ટોટો રિક્ષા નથી. તેઓ ભડની ટોટો રિક્ષા ચલાવે છે. અને દિવસ દરમિયાન જે કમાણી થાય છે તેનાથી ઓટો રિક્ષાના માલિકાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. તે તેમની સાથે મળીને ચાલે છે. સાથે તેઓ સી.એન.જી. ગેસના ભાવો આસમાને નોટ પર, કોરોનાના દર્દીઓની સેવા પૂરી પાડતી હોય છે.

ફરીવાર નામની મલિનિની ટોટો રિક્ષા નથી, તેણીની ટોટો રિક્ષા ચલાવવામાં આવી છે.

ફરીવાર નામની મલિનિની ટોટો રિક્ષા નથી, તેણીની ટોટો રિક્ષા ચલાવવામાં આવી છે.

દર્દીઓ સેવા આપે છે
ફરીવાર શેઠે કહ્યું, કામ કરવા માટે વર્ષો પડ્યા છે. પરંતુ, કોરોના જેવા મહાગ્રેસ કાયદા માટે નથી. કોરોનાની મહા ચોરીમાં લોકો આર્થિક અને માનસિક રીતે પરેશાન છે. આ સમય જ લોકોની સેવા કરે છે. હું કોઈ પણ આર્થિક મદદ કરી શકું નહીં. પરંતુ, આ સમયગાળાની મારી ટોટો રિક્ષામાં કોરોનાના દર્દીઓ તેમની હોસ્પિટલ અને હિટલસ્પિટલ છે, તેમના દર્દીઓની સેવા કરવામાં આવે છે.

દિવસ દરમિયાન જે કમાણી થાય છે તેનાથી રિટો રિક્સાના મલિનને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

દિવસ દરમિયાન જે કમાણી થાય છે તેનાથી રિટો રિક્સાના મલિનને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

સૌથી મોટી સેવાની સેવા અને ધર્મ પછી
રિટો રિક્ષા ચાલો ફરીવાર શેઠે કહ્યું, સૌથી જૂની સેવાની સેવા છે. ધર્મ પછી છે. કોરોણાની મહા ચોરીમાં હોસ્પીટલની ઓળખ ટોટો રિક્ષા ચાલો, એમ્બ્યુલન્સ ચાલકો અર્ધ મહાગતિમાં પણ કોરોનાના દર્દીઓની સંખ્યા બતાવવામાં આવી હતી. હું પણ હોસ્પીટલોમાં મુસાફરોની રહીને ઉભો રહ્યો છું. પરંતુ, કોરોનાના દર્દીઓની હાલત જોવામાં આવે છે, કોરાનાની મહાચોકવણીમાં હું કોઈ પણ આર્થિક મદદ કરી શકતો નથી. પરંતુ, મારી ટોટો રિક્ષામાં કોરોનાના દર્દીઓ નહીં, મુર્ખ રહેવાના છે. આ કળા સાથે હું આ સેવા ચાલુ કરી રહ્યો છું. હું જેટ૦ જેટલા કેસલા કોરોનાના દર્દીઓ વિના મુલ્યા વિનાના હોસ્પીટલ અને હોસ્પીટલની વૃદ્ધિસ્થળના કામકાજ માટે છું.

ફરીવાર ઓક્સિજનની બોટલો પણ ચાલે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *