નેચર કોલ્સ: જાપાનના બુલેટ ટ્રેનના ડ્રાઈવરે ટોઈલેટ બ્રેક માટે કોકપિટ છોડી ટ્રેન રામભરોસે મૂકી, 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી રહેલી ટ્રેન સાથે દુર્ઘટના થતાં બચી

નેચર કોલ્સ: જાપાનના બુલેટ ટ્રેનના ડ્રાઈવરે ટોઈલેટ બ્રેક માટે કોકપિટ છોડી ટ્રેન રામભરોસે મૂકી, 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી રહેલી ટ્રેન સાથે દુર્ઘટના થતાં બચી

Spread the love

રેલવે કંપનીની ઘટના માટેનું માફી માગી છે, જેમ કે ઇમર્જન્સી નિરીક્ષણ કરનાર ડ્રાઈવર અને કન્ડક્ટરની કોઈ સંભાવના નથી

  • આ પ્રસંગ જાપાનની તોકાઈડો-શિન્કાન્ચેન રેલવે લાઇવ હની 64 644 ટ્ર ટ્રેક
  • ડ્રાઈવર પેટમાં દુર્ઘટના અનુભવો
  • આ સમયે ટ્રેન 160 મુસાફરો શનિવાર

નેચર કોલ આર્ટિટેસ્ટિક પ્રક્રિયાઓ ચાલુ રહેવાની ક્રિયાઓ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ કોઈ બુલેટ ટ્રેન ડ્રાઈવર ટોપલેટ બ્રેક માટે ટ્રેનનું કકપિસ્ટેટ તેને રામ ભરોસે મળ્યું છે! ઘટના ઘટના જાપાનમાં છે. સુપર ફાસ્ટ શિન્કાશેન બુલેટ ટ્રેન 36 વર્ષીય ડ્રાઈવરે ટોપલેટ બ્રેક માટે 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની દૈનિક લોહી ટ્રેન રામ ભરોસેની જગ્યા. ભગવાન સદનસીબે કોઈ દુર્ઘટના પણ નથી

આ પ્રસંગ જાપાનની તોકાઈડો-શિન્કાન્ચેન રેલવે લાઇવ હની 64 644 ટ્રનનીક્ટસ છે. 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકીની બોડી બુલેટ ટ્રેન ડ્રાઈવરે ટોપલેટ બ્રેક પર જવું રહ્યું હતું. જવાનું ક કન્ડક્ટર ટ્રેનનું લાઇન્સ રાખ્યું છે. તેમ છતાં, ડ્રાઈવર થોડી મિનિટો માટે જબરદસ્ત ખ્રિસ્તી કન્ડક્ટર ટ્રેન કોન્ટ્રોલનો સમય.

ઘટના સમયે ટ્રેન 160 મુસાફર શનિવાર

ઘટના સમયે ટ્રેન 160 મુસાફર શનિવાર

બુલેટ ટ્રેન ડ્રાઈવર પેટમાં દુ: ખનો પ્રસ્તાવ છે અને તે સમયની ટયલેટ બ્રેક લવોવો પડકાર છે. ટ્રેન 160 મુસાફરો શનિવાર. ડ્રાઈવરના બ્રેક પછીના સલામત વસ્તુઓ અને કોઈ દુર્ઘટના પૂર્વે.

ન્ડક્ટર પાસે લા પાસે પાસે.
સેન્ટ્રલ જાપાનની કંપનીનો રુલ્સ છે, જો કે ડ્રાઈવર કોઈ પણ ઇમર્જન્સી નથી કે કોર્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કમન્ડ સેન્ટરને શોધી શકાય છે. સ્થિતિમાં કમાંક્ટર પાસે યય.

રેલવે કંપનીના સિનિયર િફિસર મશહિરોએ ઘટના ઘટના અયોગ્ય ગણાવી છે અને ડ્રાઈવરને બદલે માફી માગી છે. જો કોઈ ઇમર્જન્સી ધ્યાનમાં લેવાય તો ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર પર કોઈ કડક પગલાં લેવામાં આવશે નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *