છેતરપિંડી: કઠલાલના રવદાવતમાં ગીરે મુકેલ જમીન છોડાવવા લોન લેવા જતાં યુવકે 1 લાખ 9 હજાર 483 ગુમાવ્યા

છેતરપિંડી: કઠલાલના રવદાવતમાં ગીરે મુકેલ જમીન છોડાવવા લોન લેવા જતાં યુવકે 1 લાખ 9 હજાર 483 ગુમાવ્યા

Spread the love
  • લોન ચાલુ લાલચ ગઠીયા 1,09,483 ની થાગા આચરી
  • કથલાલ નિવાસસ્થાન ગુરુ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી

ખેતીલાયક દિવસોમાં જ્યારે દિવસો ચાલતા હોય છે. કઠલાલના રવાદાવર્નલ યુવકના લગ્નમાં ગિરી મુકેલ વિસ્તાર છોડો લોન કાંઈ જથ્થો નજારોમાં આવે છે. જુદા જુદા ચાર્જિત બાણા હેઠળ ગઠિયાએ બુકડેલ ચોકડે નવેસરની કુલ સાઉદી 1,09,483 ના અકસ્માત આતરપિંડી આચરી લ આપીન સ્થળ મળી. આજ યુવકે કઠલાલ પોલીસ મથકે મોટી નોંધો છે.

કઠલાલ દૃષ્ટા રવદાવત ગામે બાપુજી પુણે ફળીયામાં રહેતા નરેશ દિપ ચૌધ રાઠોડ એક ખાનગી કંપનીમાં નોકરીઓ કરે છે. બે વર્ષ પહેલાં તેના ભાઈસાહેજોએ નરેશના પિતાનો વિસ્તાર ગીરે મુકી કરી હતી. લાંબો સમય પછી ગિરિમાર્ગે રેલવે છોડો નરેશ આવે છે. તેના માટે બે લાખના ખર્ચની લોન વ્યવસ્થા કરવી તે આ જગ્યા છોડી દેવાની છે. ગત વર્ષે નવેમ્બર 5 મી તારીખે નરેશના મોબાઈ દ્વારા એક એપ્લિકેશનનો અનુભવ કરવામાં આવ્યો છે. આદદિતી બિરલા ગ્રુપ કંપની લોન માટે લેવાફરનો મેસેજ છે. આ લીંકને નરેશે ઓપન બે લાખની લોન જરૂરી માહિતી ભરી સબમીટ થઈ.

બોપોરના સુમરે નરેશના ફોન પર અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો અને હિન્દીએ કહ્યું હતું કે હું આદિત્ય બિરલા ગ્રુપમાંથી સાજીદ સીંગ પર છુપાઈ ગયો છું. તેના માટે ચાર્જ ચોકવો રાખો. સૌપ્રથમ 2150 ભરવાનું કહેવું છે તે પછીની ચોપડે બુકિંગની ચાર્જ બહારાના અંતર્ગત નાણા નૃષ્ણ ભૌરવના કાળાઓ છે. આમઆઉ સઉદી 1 લાખ 9 હજાર 483 સાઉદી નરેશખું ખંખેરી લીધાના. જેનું પરિણામ પણ લોન ન હતું, નરેશને સાથે આતર્પીંડીનો અહેવાલ આવ્યો. આથિ નરેશ રાઠોડે કથલાલ પોલીસ મથક નજીક ઉપરોક્ત ઠગ આચર કરનાર સાજિદ કેન્દિની સામે નોંધણી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *