અકસ્માત: ડાકોર-રાણીયા રોડ પર મંજીપુરા પાસે ડમ્પરે મોટરસાયકલને ટક્કર મારતાં ચાલકનું સ્થળ પર મૃત્યુ થયુ

અકસ્માત: ડાકોર-રાણીયા રોડ પર મંજીપુરા પાસે ડમ્પરે મોટરસાયકલને ટક્કર મારતાં ચાલકનું સ્થળ પર મૃત્યુ થયુ

Spread the love
  • ડાકોર પ્રવાસની દેખરેખ ડમ્પર ચાલો ગુનો નોંધો

ખેતીલાયક ઘટનાઓમાં અકસ્માતોનું પ્રમાણ વધાર્યું છે. ડાકોર-રાણીયા રોડ પર મંજીપુરા નામનો પુર્વોત્તમ દવાખાના આગળનો મોટરસાયકલ સાયકલ છે. આ અકસ્માત મોટરસાયકલ ચાલવાની ઉપરથી મૃત્યુ થાય છે. આજના ડાકોર અકસ્માતો ગુનો નોંધ વધુ તપાસ હાથ ધરી દીધી છે.

દેવદર્શન ટૂંકી ઇજાઓસ્તલ ઘટના સ્થળ મૃત્યુ નીપજ

ઠાસરાના સરદારપુરા સીમરેશનમાં રહેતા દેવ પરમાર (ઉ. વ. 36) નો ગેટરોજ અકસ્માત મોત છે. દેવદશની મોટરસાયકલ ચલાવવામાં આવતી ગેટરોજ બપોરના અતિ વાવર્ણી આસપાસના ડોકટર મહિલા રાણીયા તરફ જતાં. આ સમયે મણિજીપુરાની નજીકની પૂર્તિની કામગીરી ડમ્પરે દેવના મોટરસાયકલ પાછળની ટક્કર મારી હતી. આથી દેવ ઘટના રોડ પર પટકાએટરેટ કોન્ટ્રેક્ટરી ઇજાઓવાળો તેમની ઘટના સ્થળ જ મોત નીપજ્યો હતો.

ડમ્પર ચાલવાની બીજી ગુનો નોંધ વધુ તપાસ હાથ ધરી

જ્યારે મોટરસાયકલ ડમ્પરાના નીચે ભરાઈ ગઈ. અકસ્માત પછીની આસપાસના લોકોની દૈનિક ઘટનાઓ. જે કોઈ પોલીસ ડોકટર નથી, પોલીસ બનાવની તજવીજ કરતાં પોલીસ ગઈ હતી. આ અકસ્માત સંદર્ભમાં રઘુવીરની ઘટના પરમણી રોગનિર્ધારણના ઉપરોક્ત ડમ્પર ચાલક ગુનાની નોંધ વધુ તપાસ હાથ ધરી દીધી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *