સૌ.યુનિ.નો સર્વે: કોરોનામાં 82.90% લોકો પેનિક એટેકનો ભોગ બન્યા, 75%એ કહ્યું- અચાનક હૃદયના ધબકારા વધે અને ગુંગળામણ થાય

સૌ.યુનિ.નો સર્વે: કોરોનામાં 82.90% લોકો પેનિક એટેકનો ભોગ બન્યા, 75%એ કહ્યું- અચાનક હૃદયના ધબકારા વધે અને ગુંગળામણ થાય

Spread the love
  • 1243 લોકો ગૂગલ ફોર્મ દ્વારા સેવા આપતા હોય તો ચોંકાવનારી વિગત અંતમાં

છેલ્લા એક વર્ષથી અકસ્માતની સુવિધાઓ મેળવો દેશ અને એક રીતે જો આખું વિશ્વ કોરોનાની મહાપરાયણ ઝેપ યાદ આવે છે. કોરોનાની માનસિક રીતે ઘણી વાર દૂર થઈ ગઈ છે. લોકોના ભોગ બન્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના મનોવિજ્ઞાન ભવાની પરિધિની અલ્પા ચાવડા ભવના અધ્યાપક ડો.યોગેશ જોગસના માર્ગદર્શન માં 1243 લોકો ગૂગલ ફોર્મ દ્વારા સેવા આપી હતી તો ચોંકાવનારી વિગત રહી છે. જેમા 82.90% લોકો પનિકનિક એટેકનો ભૂખ્યા બન્યા છે. % 75% લોકોએ પેનિકની આત્મહત્યા કરી લીધી છે અને માનસિકતા ધ્યાનમાં લીધી છે.

ગૂગલ ફોર્મ દ્વારા કરકસી સર્વિસમાં પૂછપરછ સવાર
..
તમે શું જાણો છો?
જવાબ 68.50% લોકો હા અને 31.50% લોકોએ કહ્યું

2. તમે કદી પેનક એટેકનો ભુગ બન્યા છો?
જવાબ 82.90% લોકો હા અને 17.10% લોકો કહે છે

3. શું કહે છે કોરોની મહાત્માની તીવ્ર પહલાથી સ્વાસ્થ્યની કથા વધુ સચેત થઈ ગયા છે?
اورજવાબ 90.10% લોકો હા અને 9.90% લોકો કહે છે

4 કોરોણા મહાચિના તમારા ચિત્રોમાં, ભુલાકા પેહલા કરતા વધારે છે?
જવાબ: 70% હા અને 30% લોકોએ કહ્યું

5. શું તમે અચાનક હૃદયના ધબકારા વધ્યા છો અને ગુંગળામન્ન દર્શનનો અનુભવ કર્યો છે?
اورજવાબ 75% લોકો હા અને 25% લોકો છે

6. શું તમે વધુ મુશ્કેલ છે?
اورજવાબ 88.30% લોકો હા અને 11.70% લોકો કહે છે

7. તમે સૌથી વધુ ચિંતા કરો છો?
اورજવાબ . 73.90૦% લોકોએ જણાવ્યું હતું કે મને કોરોના આવે છે. 13.50% લોકો કોઈ દુર્ઘટનાની યાદ નથી લેતા. 8.10% લોકો કોરોના વિશેના સમાચારો ધ્યાનમાં લેતા હોય છે. જ્યારે %. કામ% લોકો કોઈ અસ્થાયી સમય નથી લેતા.

8. તમારા અચાનક ડ્રો શું છે?
اورજવાબ 65.80% લોકો હા અને 34.20% લોકો કહે છે

9. શું તમે લાંબા સમય સુધી ત્રાસ આપે છે?
જવાબ 78.40% લોકો હા અને 21.60% લોકો કહે છે

10. તમે ક્યારેય નિશાની કરી છો?
اورજવાબ 73.90% લોકો હા અને 26.10% લોકો કહે છે

11. તમે પ પેનિક સારવાર વિશે જાણો છો?
જવાબ 61.30% લોકો હા અને 38.70% લોકો કહે છે

12. તમે પનિકનો અનુભવ કરો છો તમે શું કરો છો?
اورજવાબ 60.40% લોકો કહે છે કે અમુક અંશે ઘરની રકમ. 26.10% લોકોએ કોઈ અન્ય વ્યક્તિનો સંપર્ક સાધ્યો નહીં .11.70% લોકોએ કહ્યું કે ડાયરેક્ટ મેડિકલથી દર્દીઓમાં જતા નથી. ફક્ત 1.80% લોકો ડ ડોક્ટરના કથિત લે છે. પણ કોઈ મનોવૈજ્ઞાનિક સૂચનો રાખવો નહીં પરંતુ તે લોકોના માનસિક ઉપચાર માટે જાગૃત નથી.

હૃદયની ધાતુ અચાનક વધવાની લાગણી છે.

હૃદયની ધાતુ અચાનક વધવાની લાગણી છે.

શ્વાસોશિની ક્રિયા વધુ વખત આવે છે
પેનિક એટેક વિશેના લોકોના નિવેદનો છે, પેનિક એંટકના દર્દીઓમાં વધારો થયો છે. શ્વાસોશિની ક્રિયા વધુ વખત આવે છે. અને કોરોણાલાલ કોઈ નિષ્ઠાદક ઘટના યાદ નથી એક પ્રકારનો સર્વે છે. નબળી માનસિકતાનો માનસિક ત્રાસ વધ્યો છે અને પેનિક એટેક છે. લોકો આ વાર્તાની જાગૃતિ લાવી સંદેશા છે નહીં મનોચિકિત્સકો અને સલાહકારોની મદદ લેવી જરૂરી છે.

સ્ત્રીનો તિવ્ર ગભરાટ લાવી દે તે 10 મિનિટનો છે
પેનિક એટેક મૃત્યુ પહેલાનો એહસાસ. તે જીવનનો છેલ્લો ડ્રોવો અનુભવો છે. ઘણા લોકો પેનીક એટેકન એટેક સમજી બેસતા છે. ખરેખર તે જાળવવાનું નથી. મરી છે અવારનવાર દુશ્મનો. હકીકત એ છે કે પેનિક એટેકથી મૃત્યુની તારીખ નથી. તે એક સંક્ષિપ્ત સ્થળો છે. અચાનક દાર હાવી એક છે. વ્યસ્ત લાંબી સમય ત્રાંતમાં રહે છે. કોઈ કારણ નથી. સ્ત્રીનો તિવ્ર ગભરાટ લાવી દે તે 10 મિનિટનો છે. વ્યક્તિ ભાન ખોઈ બેસે છે. પેનિક એટેક હવે દૂર રહેવાની સામાન્ય સમસ્યાનો સમય આવે છે. એક સ્ટડીમાં જ્યારે શહેરો રહે છે ત્યારે 30 ટકા લોકોના જીવનમાં ઓછામાં ઓછું 1 વખત પેન્ટીક એટેક જોવા મળે છે.

ગભરાટ માને છે.

ગભરાટ માને છે.

લક્ષણો
-પેનિક અટેક સમયે અચાનક ગભરામણ થાય છે
– હૃદયના ધાતુ એકદમ જવાબો
– પરેસો વાળો
– હાથ-ધ્રુજવા
– શનિષા તલફ થવી
– ગ્લે સૂકાવા ટાવુ
– ઉલ્ટી અને પેટમાં દુખાવો થો
– આંખો અંધારા અને ચક્ર આવવા
– સુનમૂન બેસી રહેવું
– પચેની તાલીમ આપવી
– મૂડમાં ચડ ઉતર
– બોલ્ડ તાલીફ
– અવ્યવસ્થિત જુઓ

કારણો
– ભૂતકાળની નિષધક વાર્તાઓ યાદ આવે છે
– ભવિષ્યની ખુલ્લી કલ્પનાઓ
– દિવા સ્વપન જુઓ
– અણગમતી સુવિધા ઉભી થવી
– જીદ પૂર્ણ ન થવી
– અતિશયગગશીલ કેસમાં ફરી રહેવું
– કોઈ ગમતી વ્યક્તિનું અચાનક બનેલું નથી
– કોઈ ગમતી વ્યક્તિ અચાનક દૂર થાય છે
– સતત કારણ નથી
– તીવ્ર ગભરાટ થવી
– મુશ્કેલીમાં મુશ્કેલી
– માનસિક અસ્વસ્થાનો અનુભવ થો
– વ્યક્તિની સતત બસો
– કોઈ અસાહિત બીમારીનો ભોગ બન્યો નથી

સુનમૂન બેસી રહેવું છે.

સુનમૂન બેસી રહેવું છે.

ઉપચાર
– સંતુલન અને નિયમિત માત્ર આચાર લવો
– કારણ ના ચિની લક્ષણો દૂર કરો
– ઘટનાઓ અવમૂલ્યાંકન ન કરવું
– લોકોની સાથે હ્રદય મૂકે છે
– ખોલી માહિતી દૂર થાય છે
– કાગો પર નિયંત્રણ રાખે છે
– સોશીયલ મીડિયાનો આતિચર્ય ઉપયોગ કરવો
– યોગ્ય સમયે સારા કાઉન્સિલર અને મનોવૈજ્ .ાનિક સહાય લેવી
– કોગ્નેટિવ બિહેવિયર થેરેપી તેના માટે મદદગાર સાબિત થઈ શકે છે.
– કોગ્નિટીવ બિહેવિયર થેરપી એંટેક શનો છે તેના કારણોથી ઓળખવામાં આવી શકે છે.
– જ્યારે તમે અચાનક ભ્રમણ કરો ત્યારે ચક્ર આવવા લાગે તો ઊંડા શમન લેટ શરૂ કરો.
– નાક દ્વારા ફટાફટ શિવલ લો
– થોડીવાર શમન રોકીને ફરીથી ઊંડા શશી લો
– મોં દ્વારા પણ ક્સક્સિજન લેટિન કશશિશ કરો
– આ સમય દરમિયાન સૂચિત વિચારોની સમીક્ષા કરવી
– દૂર લાગે છે કે તે ભાભી છે
– દૂર લાગે છે કે તેઓ પર કાબૂ ફોટાવી વાહનો છે
– આવો ત્યાં જવાનું આરામથી બેસી જવાનું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *