વડોદરા:એસટી ડેપો પર કડક સિક્યોરિટી છતાં પણ ખિસ્સાકાતરૂ ઝળક્યા

વડોદરા:એસટી ડેપો પર કડક સિક્યોરિટી છતાં પણ ખિસ્સાકાતરૂ ઝળક્યા

Spread the love

વડોદરા, તા .21 મે 2021, શુક્રવાર

વડોદરા શહેર સેન્ટ્રલ એસટી ડેપોની ખાનગીકરણ પછીની સિક્યુરિટી પણ વધારી દેવામાં આવી છે બસ બસ ડેપોમાં ખીજ્યુરી ઝલક્યાના લોકો અને પહોંચ્યા હતા જલાદદના એસ ટી મુશ્કેલીનો લાભ અપીલવી અજાણ્યા ગઠીયા દ્વારા મુસાફરીની ખાસીમાં છુપાયે છે; છે.

દાહદ નાવાસી સુનિલદ્વાર ડૂમર વડોદરા શહેરમાં મંત્રી છે, જ્યારે સનફર્મા રોડ ઉપરથી અવધિમાં ટાઇલ્સ લગાવવાનું કામકાજ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જે મટિરિયલ ના કામચલાઉ કામકાજ છે. જૈઉન વતન નિવાસી માતા-પિતાની આવશ્યકતા રહે છે. ્યાન ્યાન ્યાન ્યાન એસ…..  તરફ…………………… સુનીલ ભાઈને શ્ચ જટલી ખીલામાં મુકલા રાડા સાઉદીમાં 26500 ની તપાસ કરવામાં આવી છે. અને ધક્કામુખી કરનાર બે શખસો પણ રફુક્કર ગયા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *