મહિલાઓને કેવા પુરુષ પસંદ?: ઉંમર, આવક અને પર્સનાલિટીને આધારે મહિલાઓ લાઈફ પાર્ટનર પસંદ કરે છે, ગરીબ પાર્ટનરનું રિસ્ક લેવા મહિલા તૈયાર નહિ

મહિલાઓને કેવા પુરુષ પસંદ?: ઉંમર, આવક અને પર્સનાલિટીને આધારે મહિલાઓ લાઈફ પાર્ટનર પસંદ કરે છે, ગરીબ પાર્ટનરનું રિસ્ક લેવા મહિલા તૈયાર નહિ

Spread the love
  • જાતીય આકર્ષણની વાત આવે ત્યારે સ્ત્રીની વય, આવક અને વ્યક્તિત્વ ખૂબ જ રેટ કરે છે, જ્યારે પુરુષો વધુ ધ્યાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે સર્વે કહે છે
  • સ્ટ્રેસ્ટ્રેલિયાની બ્રિસેબેટી ક્વિન્સલેન્ડ યુનિવર્સિટી ટેફ ટેક્નોલોજી સર્વ શિ
  • ડેટિંગ એપિના 7325 યુઝર્સ પર સેવા આપી હતી. નાના બાળકોની મુલાકાત યુઝર્સનો અંત

રાષ્ટ્રિય કવા મનોહર પસંદ કરો કોઈ જવાબ આપશે સર્વમાં વિગતવાર કઢશો. સર્વે નંબરની વાર્ષિક પરિસ્થિતિ, આવક અને પર્સનાલિટીની સૌથી વધુ પ્રાણવાયુ છે. ફક્ત ચર્ચાઓ માટે તેના લક્સ પસંદ નથી. આ સર્વે લસ્ટ્રેલિયાની બ્રિસ્બેટિક ક્વિન્સલેન્ડ યુનિવર્સિટી ટેફ ટેક્નોલોજીએ ધ્યાનમાં લીધા છે.

આ 9 વાતો માટે યુઝર્સને રેટીંગ કરવાનું કહેવામાં આવે છે
રીસચર ડૉ. સ્ટીફન વ્હાઇટનેટ પ્રભાવ, બ્રિસ્બેન ડેટિંગ એપિના 7325 યુઝર્સ સાથે વાત કરી. યુઝર્સના પાર્ટનરમાં વિશેષતા જોવાની પસંદગીની પસંદગી આ સલોડ કરેલી છે. દરેક યુઝર્સને 9 વિશેષો માટે 0 થી 100 ની વચ્ચેની રેટિંગની જરૂરિયાત કહેવામાં આવે છે. વિશ્વ, એટ્રેક્ટિવ, લુક્સ, ઇન્ટેલિજન્સ, આયુકેશન, આવક, વિશ્વાસ, ઓપન મેન્ડેડ અને ઇમોશનલ કનેક્શન અલ્લ.

ઉત્સાહ માટે પણ વિશેષતા જરૂરી
સંશોધન સંશોધન વિભાગ, મતદાન અને દેખાવો સાથે પાર્ટનર શારીરિક બનાવટ અને નિરીક્ષણ ગુણો જુવે છે. રિસર્ચમાંથી ચોક્કસ તે જુદા જુદા બાળકોને છોડી દેવામાં આવ્યા છે.

સંશોધનકારોનું નામ નવું છે, યુવા પાર્ટનર માટે એટ્રેક્ટિવ બુકન પ્રાથમિકતા છે, તેથી વધુ વૃદ્ધ લોકો આ પ્રકારની પર્સનલિટિ જેવા ફેક્ટર શોધે છે.

વોટ્સએબ ગેરીબ પાર્ટનર પંસદનું રિક્ડ લેટિ
રિસોર્ચ પાઠ, વોશિયો પાર્ટનર વધુ સાવચેત છે કારણ કે પ્રજનનકાળ એક સમય સુધી સીમિત છે. તે ગરીબ પાર્ટનર પસંદ કરો રિક લેટીંગ નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *