ભારતના લોકોએ ઈઝરાયેલને બહુ સમર્થન આપ્યુ છેઃ ઈઝરાયેલના નાયબ રાજદૂત

ભારતના લોકોએ ઈઝરાયેલને બહુ સમર્થન આપ્યુ છેઃ ઈઝરાયેલના નાયબ રાજદૂત

Spread the love

નવી દિલ્હી, તા .21 મે 2021, શુક્રવાર

ઈઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઈન કળા આયોજિત સંગઠન હમાસ વચ્ચેનો ભાગ્યે જ ઘર્ષણમાં ભારત દ્વિતીય કોઈ પણ જગ્યા નથી રહી શકતું પણ ઇઝરાયલના ભારતની જગ્યા નાયબ રાજદૂત રોની ક્લેઇને આખરે રહેતી વાત છે.

રોની ક્લૈન્યુ નાવુ છે, ભારતના લોકો ઇઝરાયલેને ખૂબ સમર્થન પામ્યા છે. ભારત સરકાર કોઈ પ્રકારનો સમર્થન પામતી નથી. વેતનુ અન્ય દેશોની ગવર્નમેન્ટની છત ભારત અને ઇઝરાયલના બંધનો બહુ જુના અને ગા છે.

ક્લેઇને કહ્યુ કે, હમાસ જેરુસ્લેમનાના પૂર્વ શેઠ જરાહરાના નામની કાર્યવાહી આગળ ધરીને ઇઝરાયલ પર રહેતી રહી છે. વર્તમાન તો સંઘર્ષ રેડિયો છે અને લાગે છે, વાતચીત જલ્દી શરુ છે. પેલેસ્ટાઇનમાં ઉદારવાદવાદી લોકો આગળ આવવાની તૈયારી કરે છે અને કટ્ટરવાદી પર્વતો પાછળનો સંગ્રહ કરે છે.

તે આગળની ઘટના છે, હમાસ ઇઝરાયલાના બનનારી રોક્ટો લોન્ક પર જ્યારે ઇઝાયેલા હમાસના આંતકી લગ્ન સમારંભ કર્યુ. ઇઝરાયલે જે ઇમર્તોને શેરીગેટ થઈ ગઈ છે મેસેજ પણ છે. ભ્રમણ ઇમર્તો પર ફક્ત અવાજ કરવો જોઇએ. જ્યાં ત્યાં લોકો ચીમકીના પ્રેરણા લે. સહારો આપવો હમાસે નાગરિકોની આશ્ચર્યજનક હુમલો થયો અને તે લોકોના જીવંત સ્થળો પર હતા.

ક્લેઇન્નુ નાવુ દર્શન કરે છે, હમાસણ 75 ટકા રોકેટ ઇઝરાયલના રહેણાંક વિસ્તાર પડકારો છે. ઇઝરાયલ પર હમાસ 10 દિવસ 29 દિવસોનો રોકેટ લોંચ કરે છે. ઇઝરાયલે હમાસ ઉપરાંત લેબનોન ઇઝરાયલ પરના રોકેટ અટકાયતમાં પણ સંક્ષિપ્ત અવરોધો છે. અમે જે પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ તે યોગ્ય રીતે યોગ્ય છે. ભારતની સરકાર કેવી રીતે હત્યા બોલાવે છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *