બે નેશનલ ટીમ એક જ સમયે જુદા-જુદા સ્થળે રમતી હોય તેવું કરનારો ભારત પ્રથમ દેશ

બે નેશનલ ટીમ એક જ સમયે જુદા-જુદા સ્થળે રમતી હોય તેવું કરનારો ભારત પ્રથમ દેશ

Spread the love

નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાનની ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ઈન્ઝમમ ઉલ હક્કાએ કહ્યું કે ભારતની એક રાષ્ટ્રીય ટીમ ઉતરારાનો પ્રથમ દેશ છે. એવીસ્ટ્રેલિયામાં એકવાર કહેવામાં આવ્યું, પરંતુ તે નિષ્ફળતામાં આવી ગયું.

ભારતની એક ટીમ ઇંગ્લેન્ડની કસોટીની શ્રેણીમાં કોઈ બીજી ટીમની શ્રીલકની વન-ડે શ્રેણી નથી હોતી. આ રીતે બીજી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઉતરાર આવે છે મનોરંજક. ભારત આજે કહેવામાં આવ્યું છે, તે સ્ટ્રેસ્ટ્રેલિયા વર્ષો પહેલા જણાવ્યું હતું, પરંતુ તેઓ સફળ થયા નથી.

હું જોઉં છું ત્યારે હું પહેલી વાર કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં જુદા જુદા સ્થાને સિરીઝ ર્મિની હોઇશ. એક ટીમમાં બીજા સ્થાને અને બીજા ટીમમાં બીજા સ્થાને. નેશનલ ટીમ.

સ્ટ્રેસ્ટ્રેલિયા જ્યારે તેના શાનદાર સ્વરૂપમાં ૧૯૯૫ થી ૨૦૦૫-૨૦૧૦ દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયા છે અને સ્ટ્રેસ્ટ્રેલિયા બીને તેના નિવાસસ્થાનમાં મોકલવામાં આવી છે, પરંતુ તેઓને મળ્યા નથી. હવે ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાની ટોચ પર આવે છે જેનો વિચાર કરવામાં આવે છે. આઇસોલેશનના પ્રોટોકોલ્સ અને બીજી બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલું ધ્યાનમાં લેવાય છે. આટલા ટૂંક સમયનો સમયગાળો એક સંદેશમાં એક ટીમના લેખમાં કેવી રીતે આવે છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું.

ભારતની મુખ્ય ટીમ ડ્યુટીસી ફાઇનલ માટે અને ઇંગ્લેન્ડની વિશ્વની શ્રેણી માટે યુ.કે. પ્રવાસ પ્રવાસ. તેની સાથે-ભારતની બી ટીમ જુલાઈમાં શ્રીલંકાની સાથે વન-ડે સિરીઝ રમેશ. વનમમાં……………… વન. .

ભારતની બીજી ટીમ પણ ઇંગ્લેંડમાં લખાયેલી ટીમની ટીમની પ્રસ્તુતિ જમા કરાવે છે. તેણે આલા કહ્યું.સ્થાનિક. ભારત નંબરની લિંક્સનો જંગલી પુલ સુવિધા તે સક્ષમ છે. તમે શ્રીલંકાના પ્રવાસ પરના ભારતીય સંપર્કોના નામ જોશો છો, તમે જરા પણ છો નહીં, પરંતુ કોઈ નબળી ટીમમાં ગઈકાલે પહોંચી શક્યા નથી. ભારતની ૫૦ જેટલી સંપર્કો ઉપલબ્ધ છે તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *