બેદરકારી: ભરૂચમાં કોરોના મહામારી વચ્ચે ઠેર ઠેર મેડિકલ વેસ્ટનો જાહેરમાં નિકાલ થતાં સ્થાનિકોમાં રોષ

બેદરકારી: ભરૂચમાં કોરોના મહામારી વચ્ચે ઠેર ઠેર મેડિકલ વેસ્ટનો જાહેરમાં નિકાલ થતાં સ્થાનિકોમાં રોષ

Spread the love
  • આજે ઝાડેશ્વર એરિયા નદી કંલેજ મેડિકલ વેસ્ટ જોવાનું

ભરૂચમાં કોરોના મહાગ્રેસ વચ્ચેની મેડિકલ વેસ્ટની સામગ્રી જાહેર કરવામાં આવી છે. હોસ્પીટલી મેડિકલ વેસ્ટ ઉતાવતી વન મેડિકલ વેસ્ટ ચેલેન્જિની એવુ જોવાની ઘટના છે. જોનર વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે દિવસના ઇન્જેક્શન, બોટલો, બ્લડ વાળા ઇન્જેક્શન, માસ્ક, ગ્લોસ જેવી વસ્તુઓ જાહેર માર્ગો પર છે. ઠેર ઠેર મેડિકલ વેસ્ટનો જાહેરમાં નિકલ સમય સ્થાનો રોષ છે.

કચરા વચ્ચેની પીપીઈ કીટ અને ઇન્જેક્શનની સાથે મેડિકલ વેસ્ટના ઢગલા

આ સુંદર મેડિકલ વેસ્ટનાના પર્યાવરણમાં પણ દુષ્કાળના સ્થળ પર કશ્ચર્ય થાય છે આ સ્થળ પર સ્થાન મેળવવું. અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં પી.પી.સી.બી.નો સમાવેશ વિભાગો લાલ આંખમાં અને બેસવા પ્રવાસની કાયદેસરની ઘટનાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કોરોના મહાગૌચની વચ્ચેની મેડિકલ વેસ્ટની સામગ્રી જાહેરમાં થાળના મુખ્ય મકાન અને ઘટનાઓ પ્રકાશિત થાય છે. આજે વધુ એક ઘટના બની રહે છે. જાહેરમાં કચરાના ઢગ વચ્ચેની પીપીઈ કીટ અને ઇન્જેક્શનની કેટલીક મેડિકલ વેસ્ટના ઢગલા કોઈ બેસવાબદાર દ્વારા નાખી શકાય તેવું સ્થાન સ્થાનો રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે.

બેજવાબ સામેન કાયફ વ .ડસરસર્ની પ્રેમાળ સિમ ક માંગ ઉચ્ચાર થયેલ

સાર્વજનિક રીતે પ્રસ્થાન કરવામાં આવે છે તે આદર્શ મેડિકલ વેસ્ટનાનો દુર્ગંધ પ્રસારણ આસપાસ વસવાટ કરો છો શનિષો પણ ત્રાસદાયક સમયની સ્થિતી સર્જન છે. જાહેરમાં આ પ્રાર્થના કરેલ મેડિકલ વેસ્ટમાં માંગનાના નજીકના નર્મદા નદીના સંસ્થાનમાં પણ અગ્નિસ્થાન સ્થળની શોધખોળ થાય છે આ સ્થળ પર સ્થાન મેળવ્યું છે. અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં પી.પી.સી.બી.નો સમાવેશ વિભાગો લાલ આંખમાં અને બેસવા પ્રવાસની કાયદેસરની ઘટનાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *