ફરી માર્કેટ યાર્ડ શરુ: 27 દિવસ બાદ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ખુલ્યું, ખેડૂતો, વેપારીઓ અને મજૂરોમાં ખુશીનો માહોલ, મોટા પ્રમાણમાં આવક શરૂ

ફરી માર્કેટ યાર્ડ શરુ: 27 દિવસ બાદ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ખુલ્યું, ખેડૂતો, વેપારીઓ અને મજૂરોમાં ખુશીનો માહોલ, મોટા પ્રમાણમાં આવક શરૂ

Spread the love
  • આજની ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ધમધમતું

કોરોનાની અન્ય ઘાતક સ્થળોએ સંકલન થવું અટકાવવા માટે રાજકોટને સમાવિષ્ટ સૌરાષ્ટ્રના બહુભાગના તમામ માર્કેટિંગ યાર્ડ બંધ કરાયા છે. ત્યારબાદ સુકાની કાબૂમાં 27 દિવસ પછીનું રેલવે માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી શરૂ થયું છે. આજથી ફરી માર્કેટિંગ યાર્ડ ધમધમતું છે. માર્કેટ યાર્ડ શરૂ થઈ રહ્યું છે, વેપારીઓ અને માલિકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળે છે.

ઉનાળુ પાણીની આવક
રાજકોટ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આજની અલગ અલગ જસિસની આવકો શરૂ થઈ છે. આજકાલના ઉનાળુ બાનીના કપાસ, મગ, તલ, મગફળી એરંડાની સમાવિષ્ટ આયોજીત પ્રસંગ છે જે પછીના સમયગાળામાં આવતી કાલે શનિવારની કૃતિ રાણીતા જેવી હરરાજી શરૂ થઈ છે. છેલ્લા 27 દિવસથી રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ બંધ છે જે ખુલ્લીની સાથે માલની આવવાની શરૂઆત થઈ છે. લાંબા સમય પછી યાર્ડની શરૂઆતી સમસ્યાઓ, વેપારીઓ અને મેનેજરો ખુશીનો માહોલ જોવા મળે છે જ્યારે તે સમયની જાણ કરી દેવામાં આવે છે, પરંતુ તે સમયની સૌથી વધુ સમયની નજીક રહેવાની જરૂરિયાત હોય છે, જેનું માર્કેટિંગ શરૂ થઈ રહ્યું છે. ના.

માર્કેટિંગ યાર્ડ શરૂ થઈ રહેલ સમાચાર સમાચાર

માર્કેટિંગ યાર્ડ શરૂ થઈ રહેલ સમાચાર સમાચાર

આજની ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ધમધમતું
સૌરાષ્ટ્ર અગ્રીમ ગણાતા ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ પણ આજકાલ ફરી ધમધમતો છે. આજે વિવિધ કૃષિની પહોંચ પણ જોવા મળી હતી.માર્ચ પછીના કોરોના સંક્રમણમાં વધારો ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મહંતરે જસિસની નજીક આવી હતી, કોરોણાના કોસોમાં જેનું મૃત્યુ થયું હતું, તે ઉનાળુ પકો બન્યું હતું, જેની જરૂરિયાત પર ધ્યાન ન મળ્યું હતું. તિલ, મગ, મગફળી, લસણ, મેથી જેવા વિવિધ માલની આવવાનું ચાલુ રાખવું છે.

વિવિધ જસિસની આવો જોવાનું થયું

વિવિધ જસિસની આવો જોવાનું થયું

યાર્ડના રાધીશોની મંડળ ચાલુ છે
આજે પડકાર જનાસી ઓનિ હરરાજી શરૂ થઈ છે. સાથે બાકી રહેલ ઘઉં અને ચની આવક ટૂંક સમયનો પ્રારંભ થયો છે. માર્કેટીંગ ાર્ડર્નાના ચેરમેન ગોપાલપાલ શિંગાળાએ જણાવ્યું હતું કે અહીં સૌરાષ્ટ્રનો માલ વેચવા છે, તે ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડનો વિશ્વાસ છે, કારણ કે તે વિશ્વાસની કાયમીકૃતિ યાર્ડના પ્રમુખ છે. દિવસ-રાત એક મહેનત કરી રહ્યા છે.

આજની ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ધમધમતું

આજની ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ધમધમતું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *