પાગલ પ્રેમી: આસામના યુવકે ગર્લફ્રેન્ડની બર્થ ડે પાર્ટી અટેન્ડ કરવા માટે ‘ડિસ્ટ્રિક્ટ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ’ની નકલી ઓળખાણ બનાવી, પોલીસને જાણ થતાં જ ધરપકડ થઈ

પાગલ પ્રેમી: આસામના યુવકે ગર્લફ્રેન્ડની બર્થ ડે પાર્ટી અટેન્ડ કરવા માટે ‘ડિસ્ટ્રિક્ટ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ’ની નકલી ઓળખાણ બનાવી, પોલીસને જાણ થતાં જ ધરપકડ થઈ

Spread the love
  • અસમ યુવકે ગર્લફ્રેન્ડના બર્થ-ડે પાર્ટીમાં ભાગ લેવા માટે ‘ડિસ્ટ્રિક્ટ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ’ ની બનાવટી ઓળખ બનાવ્યા, પોલીસને જાણ કર્યા બાદ ધરપકડ

ફે. ઓળ.. વિશ્વ વિશ્વ વિશ્વ વિશ્વ વિશ્વ વિશ્વ વિશ્વ

  • વિશ્વના પાઠના નામ યુવક ગર્લફ્રેન્ડની પાર્ટીના જવાબો માટે જરૂરી ડિસ્ટ્રિક્ટ એક્ઝિક્યુટિવ મસ્ટ્રેજિસ્ટ્રેટિ ખોટી ઓળખ
  • યુક ડ્રાઈવર અને કાર પણ ભાડે કરી શકો છો
  • લોકોની મુસાફરી માટે યુવક પોલીસની સાથે તસવીરો દુરૂપયોગ કરતો હતો

કોરોણાવાયરસને લીડરે દોડ્યા લોકડાઉન એકબીજાથી છૂટાછેડા પ્રેમ માટે જાણે જેલ સમાન છે, પણ જેલના રૂલ્સ તો છે જ પણ પ્રેમિકા પ્રેમિકા કોઈ પણ હદ વટવી ચાલુ છે. આવો જ કિસ્સો સમાન છે. વિશ્વના પાઠના નામ યુવક ગર્લફ્રેન્ડની બર્થ ડે પાર્ટીમાં જવાબો માટે નિરીક્ષણ ડિરેક્ટરી એક્ઝિક્યુટિવ મ મેજિસ્ટ્રેટ એકદમ ખોટી ઓળખ સંદેશો. પોલીસની આશ્ચર્યજનક ઘટના છે.

વિશ્વવ્યાતો કેરેક્ટર અસલી તેના ડ્રાઈવર અને કાર ભાડે પ્રખ્યાત છે
વાહને ડિસ્ટ્રિક્ટ એક્ઝિક્યુટિવ મંત્રિસ્ટ્રી ગણેવી લોકડાઉના રુલ્સ તોડી ગર્લફ્રેન્ડની બર્થ ડે પાર્ટીની એટેન્ડ ક પ્રોન પ્રો લ લેલની સેટિંગ થઈ. કાગળ એક કાર ભાડે પ્રખ્યાત અને ડ્રાઈવર પણ. ઈ ઈમે………………. સ્ટસ્ટ… સ્ટ .સ્ટ.. સ્ટ .સ્ટ.. સ્ટ………………..

ડ્રાઈવર સાથે આતરપિંડી
ડ્રાઈવેરે જણાવ્યું હતું કે તે વિશ્વનાથના પાર્ટીના સ્થાને રહી છે અને પાર્ટી પટે ત્યાં સુધી પહોંચી છે. ડ્રાઈવર સાથે તે કેટલાક લોકેશન પર ફેરો. ડ્રાઈવરનો પેટ્રોલનો ખર્ચ 5000 સાઉદી બનાવ્યો. વિશ્વવ્યાપી ડ્રાઈવરને પણ તેની માંગણી નથી.

રુઆબ બતાવો પોલીસ સાથે ફોટો પડાડેવો
વિશ્વનાથ એટલો ચાની પોલીસની પોલીસ સાથેની કડી દૂર થયેલી ઘટનાઓનો પડોવો છે. તે અવારીવાર પોલીસ સ્ટેશનનો જથ્થો છે અને પોલીસકર્મીઓ સાથે ફોટોઝ લેટો છે. લોકડાઉન નિયમો ભંડોળના કર્ટરના કામ માટેનો આ ફોટોઝનો ઉપયોગ કરશો.

આ પ્રથમ વખત નથી હોતું, જ્યારે તે બીજા પર ધ્યાન આપતા હોય છે. વર્ષ 2020 ના લોકડાઉન તે જુલાઈન લોઅર અને ડિસ્ટ્રિક્ટ ચિલ્ડ પ્રોટેકશન સર્વિસના કર્મચારીઓનું નિવાસસ્થાન છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *