નિયમો ભૂલાયા: સુરતમાં છૂટછાટના પ્રથમ દિવસે જ સંક્રમણ ભૂલાયું, બજાર ખુલતા જ લોકોની ભીડ ઉમટી પડી

નિયમો ભૂલાયા: સુરતમાં છૂટછાટના પ્રથમ દિવસે જ સંક્રમણ ભૂલાયું, બજાર ખુલતા જ લોકોની ભીડ ઉમટી પડી

Spread the love
  • સુરતમાં, હળવાશના પહેલા દિવસે સંક્રમણ ભૂલી ગયો, અને બજાર ખુલતાંની સાથે જ લોકોના ટોળા ઉમટ્યા

બજારે ખુલી જ ઓછી સંખ્યામાં લોકો ચોટા બજારોમાં ફરતા દેખાતા હતા.

  • છુત્ત્નોલાલ લોકોના લેતા હોય તેવા પ્રકાશિતો આવે છે

સુરત શહેરમાં કોરોના સંકેત આપતા ઘણા લોકો જીવંત રહે છે. કોરો સંકલનની સ્થિતિ કાબૂની બહાર રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા લોકસભાની સ્થિતિનું નિર્માણ એકવાર કરવામાં આવ્યું છે. શહેર સ્થિતિમાં વધુ વિકસિત બનતી સરકાર દ્વારા એસ.પી.પી. માં કેટલીક વાર્તાઓની કડકાઈ અમલવારી કર્ટી શરૂ થઈ છે. આજકાલ છઠ્ઠી સાથે શરૂ થયેલ બજારમાં લોકોની ભીડ ઉમટી થઈ ગઈ છે, જે લોકોના સંદેશાવ્યવહારમાં આવી છે.

છૂટ્ટોનો સમુદાય લેતા લોકો દેખાય છે
રાજ્ય સરકાર દ્વારા શહેરના બજારોને બંધ કરાવનાર આદેશ આપ્યો છે. રમજાન મહિનામાં પણ આ જ સ્થિતિ હતી. આ શહેરનું શીપીંગ મોલ, કોમર્શિયલ શીપીંગ સેન્ટર, મેગા સુપર સ્ટોર્સ અને બાદમાં નાની-નાની લગ્નો પણ બંધ કરાવી છે. પરિણામે સુરત શહેરમાં કોરોના સંક્રમણ વ્યવહાર ઘટક છે. ફરીથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા છૂટાછવાયા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ચંદ્ર જાણે લોકોની લાલાબ લેતા હોય ત્યારે દિગ્દર્શન થાય છે.

ચોટા માર્કેટમાં ભીડ ઉમ્ટી
ચૌટા બજારોમાં શિષ્ટા બજારોમાં લોકોનો ભીડ જોવા મળે છે .મહત્વની કથની આશ્ચર્યજનક લંબાઈ પણ છુપાયેલી હોય છે, પરંતુ દુષ્પ્રયોગ જોવા મળે છે. જરૂરી કામચલાઉ કાજ લોકોની સંખ્યાની સંખ્યા ઓછી રહેતી હોય છે, કારણ કે તે ફરીથી માથું પ્રમાણંચા છે. લોકો એ સ્પષ્ટતા કરે છે કે કોરોના સંક્રમણ પર નિયંત્રણ ફક્ત જવાબદારી નિયંત્રણમાં નથી, પરંતુ ફક્ત એક ભાગનો જ સમય હોય છે, જ્યારે લોકો ભાગ લેતા હોય છે, છૂટાછવાયા ભાગની જરૂરિયાત મુજબની જાતિ લવી હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *