નવતર પ્રયાસ: નવસારીના નમો કેરમાં દર્દીઓના મનોરંજન માટે ગરબાનું આયોજન, દર્દીઓ અને નર્સિંગ સ્ટાફ ગરબે ઘૂમ્યા

નવતર પ્રયાસ: નવસારીના નમો કેરમાં દર્દીઓના મનોરંજન માટે ગરબાનું આયોજન, દર્દીઓ અને નર્સિંગ સ્ટાફ ગરબે ઘૂમ્યા

Spread the love
  • દર્દીના સાગો પણ દુઃખના દર્દીઓ ભરી ગરબે રમ્યા

કોરોણા અગ્રણી નિરાશા અને જન્ષિની ભાવનાઓ સાથે હોસ્પીટલો થઈ રહી છે, જ્યારે દેવીના દર્દીઓ દુઃખી અને સમાજના બન્યા હતા, જે પરિસ્થિતિમાં આવી ગઈ હતી, તેણીને નવરાત્રિ પૂજ્ય નવસારી મળી હતી, ત્યારે તે એક દર્શન કરી રહી હતી અને મનોરંજક વાતાવરણ ઉતરે છે. રિકવરી ઇઝી આશ્ચર્યજનક સંજોગોમાં નમો કેરમાં હોસ્પિટલ સ્ટાફ નર્સ વોર્ડબોય અને ડિસિટિના સાગોઆ બધા દુઃખ દર્દીઓ ભુર્ને ગરબાના દર્દીઓ ઝૂમ્યા કિસ્સાઓ છે.

નવસારી શહેર આનંદ સંગઠન અને અન્ય સુવિધાઓથી પારસી હોસ્પીટલની નમો કોવિડ કેરીની શરૂઆત થઈ છે, જે દર્દીઓના દર્શન કરી રહી છે.

દર્દીઓ મનોરંજન પૂરક પ્રેસિડન્ટ અને કોઈ એક વાતાવરણની વ્યવસ્થા કરવા માટે મેનેજમેન્ટ દ્વારા ગર્ભાના કોઈ એક કાર્યક્રમમાં પ્રવેશ કર્યો છે. કોરોના પેશન્ટ ની દવા અને સારવાર સાથે હુધ્ધ ફૂલ વાતાવરણની જરૂરિયાત એ પણ છે કે જીવન જીવવાની તૈયારી પણ વધારે હોસ્પીટલોની ક્રિયા છે, જે નવસારી નોમો કોવિડ કેરના સ્ટાફે કર્બી ઝૂમિ દર્શન મોસા પર હાસ્ય સાથે રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *