છુટાછેડા બાદ પૂર્વ પત્ની ને પરત લઈ જવાના મુદ્દે પતિનું તાંડવ

છુટાછેડા બાદ પૂર્વ પત્ની ને પરત લઈ જવાના મુદ્દે પતિનું તાંડવ

Spread the love

વડોદરા, તા .21 મે 2021, શુક્રવાર

છુટાછેડા પછીના પૂર્વ પત્નીના લગ્ન પ્રસંગોના જવાબમાં અપનાઉ શાશ્તો બોલી યુવતી માતા-પિતાની જાનથી મારી મૃત્યુ ધમકીનો બનાવ, સિદિ પોલીસ પોલીસ મથકની ઘટનાઓ છે.

વડોદરા શહેર ફતેપુરા પ્રવાહ 26 વર્ષીય યુવતી 2019 ની સમયગાળાની રીત-રિવાજ મુજબ હરીશ રમેશ શર્મા (તે સિધ્ધિનાથ પ્લેનેટ, ઘોડિયાર નગર, વડોદરા) સાથે જોડાઈ ગઈ છે, તે પછીના સમયગાળા દરમ્યાન, અત્રેની છત્રગુરા સૃષ્ટીના નામથી છૂટાછેડા થયા છે. ત્યારબાદ યુવતી નોકરીઓ માતાના માતા બન્યા હતા. દરમ્યાન 19 મે ના રોજ રાત્રે બાર વાગ્યે સુમારે હરીશ યુવતીના લગ્ન થયા હતા અને દરવાજો ખખ્ડવી અપશબ્દો બોલી “તું મારી સાથે ચાલતી” હતી, પરંતુ યુવતીની માતા-પિતાની જિંદગીની ધરતીનો અભિનય કર્યો હતો. સામાન્ય રોકી પરેશાન કરતો. ધરપકડ સિટી બેઠક આરો આરો રુ રુ દ્ધ મારા મારા મારા મારા કી  કલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *