કાર્યવાહી: લલ્લુજી & સન્સના MDને વન વિભાગનું સમન્સ; કેવડિયા ટેન્ટસિટી-1માં 7થી વધુ ટેન્ટ ગેરકાયદે ઊભા કરાતાં 28મીએ હાજર રહેવા ફરમાન

કાર્યવાહી: લલ્લુજી & સન્સના MDને વન વિભાગનું સમન્સ; કેવડિયા ટેન્ટસિટી-1માં 7થી વધુ ટેન્ટ ગેરકાયદે ઊભા કરાતાં 28મીએ હાજર રહેવા ફરમાન

Spread the love
  • વન વિભાગ દ્વારા લલ્લુજીના એમડી સમન્સ & amp; પુત્રો; કેવડિયા ટેન્ટ સિટી 1 માં ગેરકાયદેસર રીતે 7 જેટલા તંબુઓ ગેરકાયદેસર રીતે ઉભા કરવામાં આવ્યા છે તે 28 મીએ હાજર રહેવાનો હુકમ

ફાઇલ તસ્વીર

  • તંબુ નિર્માણ માટે સગગ, ખાખરા નાં.૨293 ઘનમીટર વૃક્ષો કાપી વિસ્તાર પચવા સાથે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નામના કેવાડિયા ટેન્ટિસીટી -1 ઈનાદની શિવાલીક રોડ લલ્લુજી અને સન્સન સિક્રેસીસર 7 થી વધુ ટેન્ટ ઉભા કરી શકાય છે 1.293 ઘનમીટર સાગ અને ખાખરાનાના મકાનમાં આદયન કેવડિયા રેરેજ ફોરેસ્ટ ઓફફિસરે એમડી ડીયુસુસ અગ્રવાલે મકાન મકાન બનાવ્યા છે. સરકારી જમીન પચાવી સલાહ બદલી લેન્ડ ગ્રેબિંગનું ચાર્જચીટ કર છે.

કેવડિયા સ્ટ્ચ્યુ યુફ યુનિટી બન્યા પછી 2018 માં લોકાર્પણની દિશામાં ડેમ્રેસ તળાવ 1 નંબર ટેન્ટસીટી -1 અને તળાવ નંબર 3 નંબર ટેન્ટીસી -2 શોધી કા .વામાં આવ્યું છે. અનુગામી ટેન્ટિસી -1 અમદાવાદ રાજપથ રોડ પર આવેલ લલ્લુજી અને સન્સ કંપની સંચાલિત પરીક્ષા નોવાસેથી એકદમ સુવિધા સંજ્ બનાવવામાંા મળી ગઈ. Sou ટેન્ટિસ્ટિ 1 માં પ્રાર્થના PM પર પોસ્ટેડ રાજ્યની દર દરબારીઓ બુટપ્રુફ ટેન્ટ પણ જ્યારે પ્રવેશ કરો ત્યારે તે છે. 7 7 તંબુ નિયમિત રીતે વિરુદ્ધ વધુ સમય દીવો આજે વિવાદ ઉભો થયો છે. આ સમન્સ (નોટિસ) માં દર્શાવેલ છે, સરકાર દ્વારા જે વિસ્તારનો ભાગ લેવામાં આવી રહ્યો છે તે સમયે તેની તર્જની જગ્યા બહાર આવી રહી છે.

રાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપતિ, પ્રાર્થના, રક્ષામ સંપાદક સમાવિષ્ટ ટેન્ટિસિટી રોકાણ
2019 માં ઇસુલી ટેન્ટસીટી -1 માં વડા પ્રધાન, રક્ષિતામનાથના રાજનાથ સિંહ, રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ, ઉપરાષ્ટ્ર વેંકૈયાનાયડ્ડુ સ્પીકર ઓમ બિરલા સાથે જોડાયેલા દિગ્ગોજોની ચૂકવણી છે. જો આ ભૂલ વન વિભાગ દ્વારા ભાગ લેવાય છે જેનો વિસ્તાર કોઈ પણ મોટો સ્સ્પેન્સ પરીક્ષા ચાલુ નથી. આ સમન્સ પછીની લલ્લુજી અને સન્સ આવશ્યક ખુલાસો રજૂ થઈ શકે છે તે વન વિભાગ પર હાજર રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *