કાચા-પોચા હૃદયના ન જુએ: લોકોમાં જાગૃતિ માટે પહેલીવાર મ્યુકરમાઈકોસિસનું ઓપરેશન LIVE, રાજકોટમાં દર્દીના મોઢાનું તાળવું-આંખ કાઢવાની જટિલ સર્જરી

કાચા-પોચા હૃદયના ન જુએ: લોકોમાં જાગૃતિ માટે પહેલીવાર મ્યુકરમાઈકોસિસનું ઓપરેશન LIVE, રાજકોટમાં દર્દીના મોઢાનું તાળવું-આંખ કાઢવાની જટિલ સર્જરી

Spread the love
  • પ્લાન્ટિનાટ ઇન્ટ સર્ટી ડો. હિંદુષ ઠાકરે કહ્યું- “રો 100 થી 150 કેસ, એમ્ફોર્ટેરીસીન- બી ઇન્જેક્શન સ્થાન નથી”
  • ગુજરાતની ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં સિધ્ધાંત 2000 થી વધુ દર્દીઓની સારવાર હેઠળ, કોરોના પછીના લક્ષણો
  • ફૂંગ્સ ડાયાબિટીઝના પ્રકાશમાં નાપરેશનમાં પ્રવેશ કરવો, સુડો ફ છેલેવ છે, બે કલાક સુધી ઓપરેપરેશન ચાલે છે

કોરોના પછીની પરિસ્થિતિ હવે મ્યુકરમાઇકોસીસિન મહા ચોરી જાહેર કરી છે. કોરોના ઇલાજ દરમિયાન ડાયાબિટીઝ હોય ત્યારે આ ફંગ્સના કાપીને અંદર પ્રવેશ કરવો જોઇએ. મ્યુકેરમાઇકોસિસિસ માટે એમ્ફોર્ટરીસીન- બી ઇંજેક્શન છે પરંતુ તે ઉપલબ્ધ નથી અને ભારે અસ્પષ્ટ છે. દીડિનાના વેઇના અંગો ધાધડની સવલત છે બે કલાક સુધી ચાલપરેશન ચાલે છે અને સદા ભાગ ભાગ કાવા પ્રદર્શન છે. મ્યુકેરમાઇકોસીસના સ્વાસ્થ્ય વિષયક સંકેતો અને તેના પ્રગતિ ફેલિનાના નિરીક્ષક દિવ્ય ભાસ્કર દ્વારા પ્રારંભિક તેની સર્જરી લાઇવ વિડીયો અહીં પ્રસ્તુત ક્રિયા છે. જો કે, અમને સુનાવણી છે, કાકા-પછાત હૃદયરોગના દર્દીઓના દર્દીઓની ઘટના છે, કારણ કે તે બ્લડ થઈ ગઈ છે, પરંતુ પછી તે અરુચિર પરીક્ષણ કરી શકે છે.

મ્યુકોરમાઇકોસિના ઇંજેક્શન પાતા નથી, આવેટ સર્જરી જ ઉપાય છે
સર્જરી કરનારી સંસ્થા ઇન્ટરનેટ સર્જન ડો.હિશુષ ઠાકરે  સાથે વાતચીત કરી હતી, લગ્ન એક પણ મેડિકલ સ્ટોરમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસીના એમ્ફોટેરીસીન-બી ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ નથી. દરેક સ્થાન ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ કરો. વિચારણા સિવીલ અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દર્શાવતા મ્યુકોરમાઇકોસિસિના રોજના સરેરાશ 100 થી 150 કેસનો ઉલ્લેખ છે. આની પ્રથમ શરૂઆતની આંખો ઉપર અસર થાય છે. મગફળીની માહિતી જળવાય છે. આંખ પણ કાવી અભિવ્યક્તિ છે. મગજના સ્ટ્રોક આવે છે. અગાઉના બાળકો, બાળકોના બાળકો પણ હવે આવી રહ્યા છે, પરંતુ યુવકના પણ કેસની જાણ નથી.

કરતાપરેશન કરતા બે કલાકના સમયનો અનુભવ કરો
ડો. હિમાશુ ઠક્કરે, આ ફંગ્સનો સુડો ડાયાબિટીનાના પેશન્ટમાં વધુ છે. આ કેસના ડિડિયા એક મહિનાની સારવાર લેવી પ્રદર્શન છે. તે ઇન્જેક્શનની ભારે શર્ર્ટજ દોડધામ છે. અહીં સૂચક ઓપરેપરેશનમાં જે ફંગંગ્સ છે તે મેગ્જેનીલી સાયન્સ ગાલથી કાપી છે. જે ફોદામਦੇਸ਼ છે તે સાયન્સ નીચે છે. આ કરતાપરેશન કરતા બે કલાકના સમયનો સમય લાગે છે. ફેંગ્સ ડાયાબિટીઝ પૂજળ નદીમાં પ્રવેશ કરો. અતિ સિદ્ધ્તર જજ રાજ્યના સમગ્ર દિવસોમાં થતાં રોગના કેસની સંખ્યામાં વધારો થતો હોય છે. આજે પ્લાન્ટ મ્યુકેરમાઇકોસીના 35 કેસ નોંધાયા છે. રાજકો50૦ અને ખાનગી હોસ્પીટલોમાં દર્૦૦ દર્દીઓની સારવારનો સમાવેશ થાય છે.

રાજકોટ સિવિલમાં મ્યુકરમાઇકોસિસીના બેડ ફુલ ક્લેક્ટર
આશ્ચર્યજનક શહેર કલેક્ટર રેમ્યા મોહને કહ્યું કે, રાજકોટ સિવીલ હોસ્પીટ મ્યુકરમાઇકોસિસીના ડિસિટિની સંખ્યામાં નજીકની યાત્રા છે. હવે રાજકોટ સિવિલમાં તેના બેડ ફૂલ ગયા છે. અમે આગોતરી સવારી રૂપે સમરસ હોસ્ટેલ આવીએ છીએ ફ્લોર ફાળવી દીઠો. કોવિડ નેગેટિવ, મ્યુકર પઝઝિટિવ બટ્ટ સુયોજિત લોકો હવેથી આગળ વધ્યા છે. કુલ વિંડોર પેશન્ટ 450 આસપાસ ગયા છે. 500 થી વધુ પરીક્ષણો બેડ મ્યુકેરમાઇકોસિનાના દર્દીઓ માટે સિવિલ હોસ્પીટ પર બેડ અભ્યાસ કરાવ્યા હતા.

રાજકોટ ગાંધી કલેક્ટર રેમ્યા મોહન પ્રેસ કોનફરન્સ સંબોધિ.

રાજકોટ ગાંધી કલેક્ટર રેમ્યા મોહન પ્રેસ કોનફરન્સ સંબોધિ.

એમ્ફોટેરીસીન- બી ઇન્જેક્શન મ્યુકરમાઇકોસિસીસ છે
મ્યુકેરમાઇકોસિની સારવાર માટે એમ્ફોર્ટેરીસીન- બી ઇન્જેક્શન છે અને તેની ભારે મુશ્કેલી છે. સરકારે સરકારે.. હોસ્પિટલો…. ખાનગી. ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી ખાનગી હોસ્પીટલોમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં વ્યવસ્થા કરવી જોઇએ. આ ઇંજેક્શન ખૂબ મોંઘા છે અને તે જોવાનું મહત્વનું છે, તે પણ કહે છે. લાંબા સમય સુધી કોર્સ ફરજીયાતનો સમાવેશ કરવો. આમંત્રિત, માનસિક, શારીરિક અને આર્થિક રીતે દદી અને તેના મકાનમાં દુઃખ સહન કરવું જરૂરી છે. સિવિલ હોસ્પિટલ સુપ્રિન્ટેન્ટ આર.એસ. સરકારના પરિણામલક્ષી ચાલ્યા ગયા છે અને પાછળની તિબોની કમિટીની રચના થઈ છે. રેમેડિસિવીની જેમ હવે મેડિકલ સ્ટોરથી ઇન્જેક્શન નહીં. કાલે ઇન્જેક્શનનો મોટો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે.

કેટલીક સુવિધાઓ જો ચેતી જાવ, મ્યુકેરમાઇકોસીસ થટની નિશાનીઓ
اور
ડો. હિંદુષ ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, હાલના સમયે કોરોના કાળો કળશ ચાલુ છે અને સૈન્ય થટ્ટ ફંગ્સ ઇન્ફેક્શન ખૂબ જ તીવ્ર છે. મ્યુકેરમાઇકોસિના કોસો ખૂબ જ ઝડપથી વૃદ્ધિ જોવા મળે છે. આ એક રોગ છે. ખાસ કરીને કોરોનાના દર્દીઓ જ્યારે સ્ટીરોઈડ દર્દીઓ અને દર્દીઓની ડાયાબિટીઝ હોય તો સંજોગોમાં આ રોગ થતો હોય છે. દર્દીને તવ અવલોકન, નાક બંધ થવું, માકણ દુખવું, આંખ અને મોહન ભાગ ઉપર સોજો આવો, આંખની આસપાસ અને મોનાની ફોટો કાળી પડવી, કાફ થો જોડાયેલ સુવિધાઓ.

સર્કલમાં ભાગ ફંગ્સ ઇન્ફેક્શન છે.

સર્કલમાં ભાગ ફંગ્સ ઇન્ફેક્શન છે.

ખાનગી ખાનગી હોસ્પિટલ 7000 ના નામના ઇન્જેક્શન 11 થી 26 હજાર સાઉદી વેચે છે
કલેક્ટર રેમ્યા મોહને સોશિયલ મીડિયામાં મ્યુકેરમાઇકોસીસને પોસ્ટ પોસ્ટ રહે છે. 21 લેખકો ફક્ત 6 હોસ્પિટલ દ્વારા ફોર્મ લખાયેલ છે. દર્દી હિસ્ટ્રી સાથેના ઇન્જેક્શન માટેના ઇન્ડેન્ટ ફોર્મ ફક્ત 6 હિટલસ્પિટલ દ્વારા લખાયેલ છે. ઇન્જેક્શન માટેનો ઇન્ડેન્ટ ફોર્મ એક્સપર્ટ ડોકટરોની કમિટી તાત્કાલિક પાઠ વિંતી છે. હ હોસ્પસ્પિટલ સંચાલક બ્લેક માર્કેટિંગ અવોઇડ કરો વિન્તી છે. રાજકોટની ખાનગી ખાનગી હોસ્પિટલો દ્વારા 7000 સાઉદીના ઇન્જેક્શન 11 થી 26 હજાર સાઉદી સુધીના વેચલો હોવાની રાવ ઉઠી છે.

اورફેંગ્સ ઇન્ફેક્શન મગજ સુધી પહોંચે છે આંચકી-લકો મારી મા
મ્યુકોરમાઇકોસિસીસમાં ફંગંગ્સ ઇન્ફેક્શન મગજ સુધીનો સમય હોઈ શકે છે, એમ. ઠાકરે ઉમેર્યું, સ્થિતિમાં અંશ્કી છે અથવા ડિદીન લ લવો પણ મારા છે. ફેફસાંમાં ફંગ્સ ઇંફેક્શરેશનમાં ન્યુમોનિયા અથવા શનિતાની તસવીરો છે. આ અત્યાર સુધીમાં તાપમી ફેંગ્સ ઇન્ફેક્શન છે જે તેને આંખોમાં ખેંચે છે તે અંધાપો હોઈ શકે છે. આ ઇંફેક્શનના 50 થી 90% ભાગોમાં ખૂબ જ મુશ્કેલ મૃત્યુ થાય છે. નિદાન માટે દિદિનાકના તિરંગો છે અને ફેંગ્સ કલ્ચર છે અને મગજ, નકવાલ સાયન્સ અને ફેફસાનો સિટી સ્કેન કરાય છે. ચિકિત્સામાં તાત્કાલિક ધોરણનો નાક અને સાયન્સનું ડિમબિન વડેડ .પરેશન (એન્ડોસ્કોપી) ફંગંગ્સ દૂર કરવામાં આવે છે.

દરમિયાનપરેશન દરમિયાન આ રીતે ફોડરૂપ ફંગસ બહાર આવે છે.

દરમિયાનપરેશન દરમિયાન આ રીતે ફોડરૂપ ફંગસ બહાર આવે છે.

ડાયાબિટીઝના કોરોનાથ પછી ખૂબ સરસ રીતે રાખવામાં આવ્યા
ઓપરેશન પછી બાયપ્સી તપાસ કરવામાં આવી છે. જો કે,દર્દી ને એન્ટિ ફંગંગ્સના ઇંજેક્શનો લાંબો સમયનો પ્રદર્શન છે. જે દર્દીઓ કોરોના આવ્યા હતા અને તેમની ડાયબિટીઝ હોય તો તે નેગેટિવફેસરે ખૂબ જ સહેલાઇથી રોજી રાખવી જરૂરી છે. આવા દર્દીઓ સિવાયની સમાન રોગનિર્ધારણ શક્તિની શક્તિ તે ફંગ્સ ઇન્ફેક્શનના કાર્યક્ષેત્ર જેટલી વધુ હોય છે. કેટલાક દર્દીઓ ખૂબ જ અવલોકન કરે છે અને ઉપરોક્ત ચિન્હો જનાય હોય છે ત્યારે નિષ્ણાત ડોક્ટરની સલાહ લેવી. કારણ કે આ ફેંગ્સ ઇન્ફેક્શન ખૂબ જ ઝડપી આકૃતિમાં પૂર્ણાહુતિ થઈ શકે છે અને જો તાત્કાલિક સારવાર લેવામાં આવી નથી, તો તે મૃત્યુ પામે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *