આગ: સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલ VIP રોડ પર રૂંગતા શોપિંગ સેન્ટરમાં મોડી રાત્રે આગ

આગ: સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલ VIP રોડ પર રૂંગતા શોપિંગ સેન્ટરમાં મોડી રાત્રે આગ

Spread the love

આગલા ટાટા અફરા-સ્ટેરીનો માહોલ સર્જરી છે

સુરેતુ વેસુસ એરિયા વી સીપી રોડ પર રૂન્ગા શોપિંગ સેન્ટરમાં મોડી રાત્રે આગ લાગ્યું. આશ્ચર્યજનક આગ ટાટા અફરા-સ્ટેરીનો માહોલ સર્જરી છે. સ્થાનો દ્વારા ફાયરબ્રીગેડને અગ્નિની ઘટના પ્રકાશિત થઈ ..

રૂન્ગા શોપિંગ સેન્ટરમાં લાગેલી આગ દૂર કરવાની ઇજરતથી નકારાત્મક.

રૂન્ગા શોપિંગ સેન્ટરમાં લાગેલી આગ દૂર કરવાની ઇજરતથી નકારાત્મક.

ફાયર ફાઇલોનો કાફલો ઘટના સ્થળાંતર અને પાણીનો મારો ચલાવવાનું આગમન કાબૂકવો. અગ્નિ પરીક્ષા કારણ અકબંધ છે. સદનસીબે આગની ઘટના કોઈપણ ઇજાની જાનહાની નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *