અનોખી સેવા: યાત્રાધામ વિરપુરમાં 25 યુવાનનું ગ્રુપ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દિવસ-રાત ખડેપગે, જરૂર પડ્યે પોતાની કારમાં ઓક્સિજન સાથે દર્દીને મોટી હોસ્પિ.માં ખસેડે છે

અનોખી સેવા: યાત્રાધામ વિરપુરમાં 25 યુવાનનું ગ્રુપ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દિવસ-રાત ખડેપગે, જરૂર પડ્યે પોતાની કારમાં ઓક્સિજન સાથે દર્દીને મોટી હોસ્પિ.માં ખસેડે છે

Spread the love

25 યુનિટનું ગ્રુપ ડે-રાત સેવ

  • યુસ્ટરની સેવા અમેરિકાની સમાવિષ્ટ દેશની સહાય છે

જ્યાં ટૂકડો છે હરિ ઢઢઢડો ના મનેાર્થા વિશ્વ ત્રા યા .પુર.. જલારામ બાપના ધામમાં પણ કોરોનાના દિદિ નારાયણ તપશ્ચર્યા કરે છે, તે કોવિડ કેર સેન્ટરમાં તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં વીરપુરના 25 યુનિ.ના ગ્રુપ-રાત જોયા વિના અને કોરોનાના અંતર્ગત દર્દીઓની સેડમાં રાખવામાં આવી છે. આવશ્યક પ્રદર્શન અને એમ્બ્યુલન્સના ફોટોગ્રાફ્સના કારમાં જલ્દીથી ઓક્સિજન સાથે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયેલ છે.

જરૂરિયાત હોય તો દિદીના કારીમણી પણ બને છે
આ યુવોકો રેડેર્સ બે ટાઈમ ભોજન, સવારના ચા-નાસ્તો, દિવસ દરમિયાન પાણીની નીચે અને આગળ જણાવેલ સંદેશો. વીરપુરથી હિટલસ્પિટલના દર્દીઓના અકસ્માતોના જવાબો અને એમ્બ્યુલન્સ ન તો કોઈ કારમાં જ ક્સક્સિજનની સુવિધા સાથે જોવા મળે છે. ફક્ત અત્યારે જ નહીં, જ્યાં સુધી બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે ત્યાં સુધી વ્યવસ્થા ગોઠવવાની જરૂરિયાત હોય છે અને જરૂરિયાત મુજબની સેવા પણ મળે છે.

યુસ્ટરની સેવાની મુલાકાત લેતા અમેરિકાના સુનિલ ગાજીપરા 2 લાખ સાઉદીની સહાયતાનો ખર્ચ.

યુસ્ટરની સેવાની મુલાકાત લેતા અમેરિકાના સુનિલ ગાજીપરા 2 લાખ સાઉદીની સહાયતાનો ખર્ચ.

અમેરિકા 2 લાખની સહાય કરે છે
આ યુવા સેવાઓ સેવાઓ દેશ-વિદેશી લોકો આર્થિક સહાય પણ ચાલે છે. આ સેવા યજ્ઞમાં વિરપુરના જુની અને અમેરિકાની નજીકના સુનિલ ગાજીપરાના સાઉદીન 2 લાખ સહાય સહાય કોરોના કેદમાં બહાર નીકળીને મદદરૂપ બન્યા છે. જો તે પણ જરૂરી હોય તો તેઓ આર્થિક સ્પર્ધાઓ કરે છે. આ ઉપરાંત વિરપુર ગામડાના આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોની યોગ્યતા મુજબના બાળકોની સહાય કરવામાં આવે છે.

યુટર ડિડિને ટાઇસર ખાવા-પી નામકરણ.

યુટર ડિડિને ટાઇસર ખાવા-પી નામકરણ.

કોવિડ કેર સેન્ટરમાં 13 દિવસની સારવાર હેઠળ
જ્યારે આ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં 13 દર્દીઓની સારવારની સારવાર ચાલી રહી છે. ચિકિત્સા, ચિત્તભ્રષ્ટ દર્દીઓની અયોગ્ય સરકારી સરકારની યોજનાઓ, ચશ્વલ જેવા કે બ્રશ, ટૂથપેસ્ટ, સાબુ, તેલ, ટુવાલ, નેપકિન વગેરે અહીં સેવા ભાગો પુરીકૃત છે. આ સેવાભાવી યુસ્ટર તાઉ-તે વાવઝોડાના દિવસોમાં પણ આખી રાતના દર્દીઓની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી અને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી અનુભવાતી નહોતી.

વિરપુરમાં િક્સિજન સાથેના કોવિડ કેર સેન્ટરની સૂચિ છે.

વિરપુરમાં િક્સિજન સાથેના કોવિડ કેર સેન્ટરની સૂચિ છે.

25 યુટર ખાડેપગે સેવા છે
આ 13 દિવસીય સારવાર દરમિયાન ભાવના ભાલા, રાકેશ વાસારા, રાજુ સાવલિયા, કુલદીપ ધામેલિયા, મિલન ડોબરીયા, પાર્થ ભાલાળા, સંજય વાઘસીયા, જાજિક ડોબરીયા સમાવેશ 25 યુવા ખડપગેની સેવાની રજૂઆત છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *